RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Nieuwsuur: Wil de echte Wereldwinkel opstaan

 

  ANP
Toegevoegd: maandag 8 apr 2013, 14:07
Update: donderdag 11 apr 2013, 12:25

Tientallen wereldwinkels vinden dat de Landelijke Vereniging Wereldwinkels geld en idealen heeft verkwanseld in een poging de wereldwinkels commerciëler te maken. De uitgetreden winkels claimen nu dat zij de enige echte wereldwinkels zijn, maar dat pikt de Landelijke Vereniging niet.

Idealen

De eerste wereldwinkel in Nederland ontstond in de zomer van 1969 in Breukelen. De goederen komen rechtstreeks uit de Derde Wereld. Geproduceerd in coöperaties die opgericht zijn door missionarissen die de armen in de Derde Wereld uit hun armoe willen verheffen. Via de wereldwinkels krijgen de producenten uit ontwikkelingslanden een eerlijke prijs voor hun product. De 400 wereldwinkels worden gerund door 12.500 vrijwilligers. In sommige winkels krijgen alleen de winkelbeheerders betaald.

Commerciële slag

Om het stoffige imago van de Wereldwinkels op te poetsen, richt de Landelijke Vereniging in 2006 de Stichting FaiRSupport op. Die gaat alle vrijwilligers van de Wereldwinkels helpen herkenbaar te worden in hun assortiment en inrichting. Hiervoor dragen de winkels elk in plaats van de gebruikelijke 1 procent, 4 procent van hun jaaromzet af.

De ontwikkelingsorganisatie ICCO steunt het doel om de omzet van Fair Trade in 5 jaar met 33 procent te verhogen en geeft FaiRSupport 2 miljoen euro subsidie. FaiRSupport neemt ook zes Fair Trade winkels over en bouwt die om tot Waar Winkels om de omzet aan eerlijke handel te vergroten.

Verlies

Vanaf de start draaien de Waar Winkels verlies. De 4 procent die de Wereldwinkels betalen, gaat naar de verliesgevende Waar Winkels en niet naar de beloofde begeleiding en reclame, zo luidt de kritiek van de winkels die uit de Vereniging stapten. De pot van 1,5 miljoen euro aan cadeaubonnengeld van de Wereldwinkels wordt ingezet om FaiRSupport overeind te houden, zonder dat de leden hiervan op de hoogte zijn.

Pas in 2011 komt, na meerdere verzoeken, een verklaring van het bestuur waarin staat dat FaiRSupport aan de rand van de afgrond staat. Om een faillissement te voorkomen nemen in 2012 drie BV's de werkzaamheden van de stichting FaiRSupport over.

Gefaald

De onderzoekscommissie van de wereldwinkels (De Begeleidingscommissie Toekomst) stelt in juni 2012: "Dat de technisch allang "failliete" stichting niet daadwerkelijk op de fles was gegaan, bleek een gevolg van het feit dat haar het beheer over de cadeaubonnenpot van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels was toevertrouwd! Het geld was ingezet als risicodragend kapitaal, in een situatie die vrijwel zeker zou inhouden dat het geld volledig verloren zou gaan. De Raad van Toezicht (op FaiRSupport) had volledig gefaald. De pot is nu leeg (circa 1,5 miljoen!)."

Geen lid

Van de 400 wereldwinkels zijn er inmiddels zo'n 100 geen lid meer van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels. Daarvan zijn er 70 op zelfstandige voet verder gegaan en 30 hebben zich vorig jaar verenigd in de Stichting Wereldwinkels Nederland. Dat laatste pikt de Landelijke Vereniging niet. Zij eist in een kort geding half april de naam 'wereldwinkel' op.

Vragen en/of opmerkingen? Mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  en/of  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

 

NOS: Wereldwinkels ruziën over naam

  ANP XTRA
Toegevoegd: donderdag 11 apr 2013, 23:27 
Update: donderdag 11 apr 2013, 23:37

Tientallen wereldwinkels zijn uit de landelijke vereniging gestapt. In Nieuwsuur melden ze dat ze vinden dat de Landelijke Vereniging Wereldwinkels geld en idealen heeft verkwanseld in een poging de wereldwinkels commerciëler te maken.

De uitgetreden winkels claimen nu dat zij de enige echte wereldwinkels zijn en hebben samen de Stichting Wereldwinkels Nederland opgericht. Dat pikt de Landelijke Vereniging niet: zij eisen in een kort geding half april de naam 'Wereldwinkel' op.

FaiRSupport

Om het stoffige imago van de Wereldwinkels op te poetsen, richtte de Landelijke Vereniging in 2006 de Stichting FaiRSupport op. Die moet de 12.500 duizend vrijwilligers van de wereldwinkels helpen herkenbaar te worden in hun assortiment en inrichting. De Wereldwinkels dragen hiervoor elk 4 procent van hun jaaromzet af, in plaats van de gebruikelijke 1 procent.

FaiRSupport nam ook zes Fair Trade winkels over en bouwt die om tot Waar winkels om de omzet aan eerlijke handel te vergroten. Vanaf de start draaien de Waar Winkels verlies. De 4 procent die de Wereldwinkels betalen, gaat naar de verliesgevende Waar Winkels en niet naar de beloofde begeleiding en reclame, zo luidt de kritiek van de winkels die uit de Vereniging stapten.

Daar komt bovenop dat de pot van 1,5 miljoen euro aan cadeaubonnengeld van de Wereldwinkels blijkt te zijn ingezet om FaiRSupport overeind te houden, zonder dat de leden hiervan op de hoogte zijn.

Zelfstandig

Van de 400 wereldwinkels zijn er inmiddels zo'n 100 geen lid meer van de Landelijke Vereniging Wereldwinkels. 70 daarvan zijn op zelfstandige voet verder gegaan en 30 hebben zich vorig jaar verenigd in de Stichting Wereldwinkels Nederland.

http://nos.nl/artikel/494725-wereldwinkels-ruzien-over-naam.html

 
 

Opzeggen lidmaatschap Landelijke Vereniging

Opzeggen lidmaatschap Landelijke Vereniging
Veel leden van de Landelijke Vereniging denken dat ze alleen per het einde van het jaar het lidmaatschap kunnen opzeggen. Dat is niet zo. De statuten bieden ook de mogelijkheid per direct op te zeggen. Bijvoorbeeld als het bestuur van de Landelijke Vereniging een kort geding tegen Wereldwinkels Nederland start. Of om een andere dringende reden. Dan kan er opgezegd worden met onmiddellijke ingang.
<anoniem> 

 

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr. 5 - over LVWW vs. WWN de uitzending van Nieuwsuur maandag 8 april om 22:00

 

 
ww
Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr. 5


Deze algemene nieuwsbrief van Wereldwinkels Nederland wordt verzonden aan de abonnees
van de algemene nieuwsbrief en de deelnemers van Wereldwinkels Nederland,
leden van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en alle zelfstandige wereldwinkels die niet aangesloten zijn bij een landelijke organisatie.

De onderwerpen van deze nieuwsbrief, Kort geding en Nieuwsuur, zijn voor alle wereldwinkels
van belang.

Met deze nieuwsbrief worden tevens de importeurs van de eerlijke handel geïnformeerd.

Kort geding
De Landelijke Vereniging heeft Wereldwinkels Nederland voor de rechter gedaagd.
Het kort geding dient 17 april. Inzet is het gebruik van de term “wereldwinkel”.
De Landelijke Vereniging is van mening dat zij het alleenrecht op het woord “wereldwinkel” heeft.
Afzonderlijke wereldwinkels worden niet gedaagd.

Het moge duidelijk zijn, dat wanneer de Landelijke Vereniging het kort geding wint, zij het alsdan verkregen recht ook kan en zal uitoefenen jegens individuele wereldwinkels. In die zin is de uitkomst van het kort geding belangrijk voor de toekomst van de eerlijke handel in Nederland.

Wij zien het kort geding met vertrouwen tegemoet. Wereldwinkel is een generieke term, zoals supermarkt of boekhandel, die zelfs wereldwijd voor dit winkeltype gebruikt wordt (worldshops, weltladen, magasin du monde).
Deze term komt dus zeker niet uitsluitend de Landelijke Vereniging toe.

Meer informatie over het kort geding is verkrijgbaar via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Van het kort geding is grote schade te duchten. Een rechtszaak levert altijd negatieve publiciteit op.

Nieuwsuur
Een aantal wereldwinkels is de afgelopen week benaderd door Nieuwsuur. Dat programma werkt aan een item over wereldwinkels. Waarschijnlijk wordt het uitgezonden op 8 april. Nieuwsuur zendt uit op Nederland 2, om 22.00 uur.

Op de website www.wereldwinkelsnederland.nl zal een tekst beschikbaar komen die wereldwinkels kunnen gebruiken in hun voorlichting aan klanten. Deelnemers worden met een extra deelnemersnieuwsbrief op de hoogte gesteld.


Informatievoorziening bij de Landelijke Vereniging
Bestuur en directie van de Landelijke Vereniging hebben vanaf december de verenigingsraadsleden vertrouwelijk geïnformeerd over hun stappen tegen Wereldwinkels Nederland.
Op 26 maart hebben bestuur en directie bovendien alle leden, de wereldwinkels, over het kort geding geïnformeerd met een nieuwsbrief. We betreuren dat. Door het zo breed te verspreiden is het risico op negatieve publiciteit, met alle gevolgen van dien, onnodig vergroot. Mogelijk is de belangstelling van Nieuwsuur hier een direct uitvloeisel van.

Beeldvorming bij de Landelijke Vereniging
De beeldvorming die bestuur en directie van de Landelijke Vereniging creëren is misleidend. Ze doen het voorkomen alsof Wereldwinkels Nederland meermalen samenwerking is aangeboden, wij daar niet op zijn ingegaan, en dat hen nu geen andere mogelijkheid rest dan ons dagvaarden.
Dat is niet hoe het werkelijk gegaan is.

Met een aparte nieuwsbrief voor verenigingsraadsleden hebben we dezen op 3 april geïnformeerd. Hierin beschrijven wij de werkelijke gang van zaken. We vertrouwen erop dat verenigingsraadsleden hun verantwoordelijkheid nemen. De tekst van deze nieuwsbrief volgt hieronder.


Nieuwsbrief voor de leden van de verenigingsraad
van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
door Wereldwinkels Nederland, no 1

Het is ons bekend dat bestuur en directie de leden van de verenigingsraad van de Landelijke Vereniging periodiek informeren over Wereldwinkels Nederland. Het beschikken over juiste en volledige informatie is belangrijk. Recent is een kort geding aangekondigd. Met deze nieuwsbrief brengen we de leden van de verenigingsraad op de hoogte over de gang van zaken.

Briefwisseling
Enkele dagen na de verenigingsraad van november 2012 ontvingen we een brief van de Landelijke Vereniging waarin Wereldwinkels Nederland uitgenodigd werd voor een gesprek in Culemborg op 11 december. Aan dit gesprek werden de nodige voorwaarden verbonden. Wereldwinkels Nederland werd gemaand het gebruik van de naam wereldwinkel te staken, de website uit de lucht te halen en nog zo het een en ander, wat in feite betekende dat Wereldwinkels Nederland haar organisatie voor 11 december diende te ontmantelen. In de brief stelde Landelijke Vereniging dat het woord wereldwinkel haar toebehoorde.

Wij hebben daarop gereageerd met een brief waarin de Landelijke Vereniging verzocht werd aan te geven waarom zij meent het alleenrecht op het woord wereldwinkel te hebben.

Advocaat
Vanaf dat moment verliep het contact uitsluitend via de advocaat van de Landelijke Vereniging. In dat contact gaven we aan dat “wereldwinkel” een generieke term is, die zelfs wereldwijd voor dit winkeltype gebruikt wordt (worldshops, weltladen, magasin du monde) en dat deze term dus zeker niet uitsluitend aan de Landelijke Vereniging toekomt. De advocaat stuurde het bestuur van Wereldwinkels Nederland daarop, om deze verder onder druk te zetten, op 20 februari een conceptdagvaarding.

Gesprek
Op 25 januari hebben we een uitnodiging voor een gesprek verstuurd, teneinde het geschil in de minne te schikken. Dat gesprek heeft uiteindelijk op 14 maart plaatsgevonden. We hebben gesproken met Huub Jansen, de directeur, Lars Moratis, bestuurslid, en Aron Das Gupta, de advocaat van de Landelijke Vereniging. Het gesprek verliep uiterst teleurstellend. Wij hadden samenwerking geagendeerd, met name gericht op onze gezamenlijke doelstelling: het bevorderen van eerlijke handel. Dat bleek niet bespreekbaar. De enige uitkomst die bestuur en directie van Landelijke Vereniging acceptabel vonden was dat Wereldwinkels Nederland volledig voldeed aan hun eisen. Dan zou, op zijn hoogst, “vreedzame co-existentie” in de toekomst mogelijk zijn. Nog tijdens het gesprek werd door de Landelijke Vereniging het uitbrengen van de dagvaarding aangekondigd.

We hebben in het gesprek nadrukkelijk bestuur en directie gewezen op het risico van negatieve publiciteit van een rechtszaak, en de grote schade die daardoor te duchten is voor de eerlijke handelsbranche.

Wij betreuren de gang van zaken zeer. Met deze tegenwerking is de eerlijke handel niet gediend. Na het echec van FaiRSupport, wat de wereldwinkels 5 jaar stilstand in ontwikkeling en heel veel geld heeft gekost, en de aanhoudende recessie zijn veel wereldwinkels in zwaar weer gekomen. Regelmatig moeten wereldwinkels voortijdig de deuren sluiten.

Een rechtszaak kan voor onherstelbare schade zorgen.

Wij vertrouwen erop dat in de toekomst alle wereldwinkels, of ze nu verbonden zijn aan de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, aan Wereldwinkels Nederland of zelfstandig zijn, ieder op eigen wijze - maar juist ook samen! - blijven werken aan het bevorderen van eerlijke handel.


Bestuur Wereldwinkels Nederland

7 april 2013

 

Waarom moet de Eerlijke Handel gered worden?

De eerste grote stap naar de redding van de Eerlijke Handel is gezet.
In de brief van de LVWW met het verslag van de bijeenkomst van zaterdag 28 januari is hieronder te lezen dat vrijwel alles, wat op 17 oktober aangekondigd werd, wordt teruggedraaid.
De mogelijkheid om niet-eerlijke handel producten te verkopen in de Wereldwinkels komt te vervallen (al blijft de vraag of FS partnerwinkels wel niet-eerlijke handel producten mogen blijven verkopen).
De fusie van de LVWW en FS is van de baan. FS wordt afgeslankt en omgezet naar een BV mits dat financieel mogelijk is. Met het negatieve vermogen en de verlieslijdende WAAR-winkels zal dit niet eenvoudig zijn. De vraag wat er gebeurt als dit niet mogelijk blijkt te zijn wordt niet beantwoord. Over een paar maanden of op 1 juli zullen we weten of FS nog voortgezet zal worden.
De vraag wat de verantwoordelijken gaan doen blijft onbeantwoord.
De nieuwe Wereldwinkel vereniging werd niet genoemd, maar zal zeker inkomens- en personele effecten hebben, als de LVWW veel leden gaat verliezen.

De nieuwe Wereldwinkel vereniging Wereldwinkels Nederland heeft een verklaring op hun site gezet http://www.wereldwinkelsnederland.nl/cms/

Samenvatting Verenigingsraad 28 januari: Eenheid in verscheidenheid

Beste leden,

Met elkaar hebben we de afgelopen periode veel gesproken over de toekomst van onze vereniging. Voor het Bestuur en veel leden was de Verenigingsraad van 28 januari een belangrijke mijlpaal in het dit proces. Daarom geeft het Bestuur via deze weg een terugkoppeling van de vergadering van vandaag.

Wereldwinkels hebben één gezamenlijke ambitie: bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden door de consumptie van fairtrade producten te bevorderen. Om ook in een veranderende wereld onze koploperspositie te behouden, werken we al enige tijd samen aan plannen voor de toekomst. Plannen die bijdragen aan onze ambitie én tegelijkertijd financieel haalbaar zijn, en die passen bij alle leden en hun behoeften.

Bij de uitwerking van de toekomstplannen bleken de Raad van Toezicht van FaiRSupport en het Bestuur van de Landelijke Vereniging over een aantal onderwerpen een andere opvatting te hebben. Daarnaast maakte het bestuur, vanwege de reactie van de leden, een pas op de plaats met de plannen Koelewijn. Daardoor liep het toekomstproces vertraging op. Tegelijk voelde iedereen de urgentie om snel tot een concrete aanpak te komen. De afgelopen weken werkten zij met samenwerkingspartner ICCO en twee door ICCO ingeschakelde onafhankelijke adviseurs aan een nieuw voorstel. Dit voorstel als oplossing voor de financiële problemen van FaiRSupport en als antwoord op het duidelijke geluid dat de leden hebben afgegeven. Onderaan dit bericht kunt u de presentaties over het voorstel downloaden. Het gaat om een presentatie van Pierre Hupperts, een van de adviseurs die in opdracht van ICCO meewerkte aan de uitwerking van het nieuwe voorstel. En een presentatie van de bestuursvoorzitter Mir jam van ’t Veld.

Het nieuwe voorstel werd tijdens de Verenigingsraad van 28 januari gepresenteerd. Het bestuur gelooft in een vernieuwing van de Landelijke Vereniging en van FaiRSupport. Met een nieuwe aanpak wil zij een vereniging zijn voor alle leden, waarbij de winkels die verder willen met de professionalisering van retail zich gesteund weten als ook de winkels die meer gericht zijn op het draagvlak voor fairtrade. Ze wil het merk en de retailformule van Wereldwinkels weer onderbrengen bij de Landelijke Vereniging. Alle Wereldwinkels krijgen daarbij tegen betaling van een bijdrage van maximaal 4% van de winkelomzet aan hun Landelijke Vereniging een basispakket. Alle winkels krijgen in de toekomst de mogelijkheid om bij een vernieuwd FaiRSupport extra ondersteuning, gezamenlijke inkoop en retailadvies in te kopen om verder te professionaliseren. Dit is dus niet meer verplicht voor de leden. Ook de winkels van WAAR worden losgemaakt van de vereniging en komen onder de volledige verantwoo rdelijkheid van het vernieuwde FaiRSupport. Het vernieuwde FaiRSupport wordt geheel onafhankelijk van de Landelijke Vereniging. Het bestuur wil met de inbreng van de leden deze plannen verder vormgeven. Als de plannen de komende weken (financieel) haalbaar blijken, dan wil het Bestuur dat de nieuwe vereniging per 1 juli 2012 operationeel is. Met de Verenigingsraadsleden is afgesproken dat we tot 1 juli met de huidige fee- en contributiestructuur verder gaan.

Het bestuur is ervan overtuigd dat met dit voorstel Wereldwinkels toekomstbestendig kunnen worden. Daarom was zij verheugd dat, ondanks dat de leden onderling veel van elkaar verschillen, tijdens de Verenigingsraad van 28 januari bleek dat de leden diverse uitgangspunten voor deze nieuwe aanpak deelden. Zoals een reorganisatie en sanering van FaiRSupport en dat we met alle Wereldwinkels de toekomst tegemoet willen treden. Op basis van de discussie vandaag komt het Bestuur met een nieuw plan, en daarmee worden de oude plannen niet meer in stemming gebracht.

Tijdens de Verenigingsraad peilde het bestuur een aantal cruciale punten voor de toekomst die in de voorbereiding op de Verenigingsraad door alle districten waren besproken. Ook daarbij bleek dat de leden het over veel punten eens zijn. Daarom neemt het bestuur deze mee bij de verdere uitwerking van het nieuwe voorstel. Deze punten zijn:

 • De leden wensen landelijke ondersteuning voor retail en fairtrade
 • De hoogte van bijdrage van leden is afhankelijk van de dienstverlening die zij krijgen
 • De leden willen vasthouden aan een assortimentsverdeling van 85% fairtrade versus 15% randassortiment
 • De leden zijn voor een focus op fairtrade Gifts and Living, zonder food uit het oog te verliezen
 • De leden willen fairtrade breed bevorderen. Dus naast verkoop ook promotie en lobby. De leden vinden dat dit gefinancierd moet worden door bijdrage van de leden, en indien mogelijk met beschikbare subsidies
 • De leden staan positief tegenover een samenwerking met mainstream partijen voor bevordering van fairtrade Gifts and Living
 • De kosten voor het verenigingswerk, de interne en externe informatievoorziening moeten uit de bijdrage van de leden worden gefinancierd
 • Er komt geen algemene ledenvergadering in plaats van een Verenigingsraad
 • Ook niet getransformeerde winkels kunnen lid blijven van de vereniging
 • Geen enkel Verenigingsraadslid stemde tegen centrale inkoop voor partnerwinkels

We hebben geen tijd meer te verliezen. Het bestuur wil daarom tijdens de Verenigingsraad in juni de nieuwe en uitgewerkte toekomstplannen voorleggen aan de leden. Dat betekent dat zij de plannen begin mei naar de leden zal sturen. Op initiatief van de verenigingsraad is afgesproken dat het Bestuur bij de concretisering van de plannen in de periode tot 1 mei een begeleidingscommissie betrekt. De komende week kunnen mensen zich voor deze commissie aanmelden. De commissie zal bestaan uit twee reguliere Wereldwinkels, twee partnerwinkels en twee Wereldwinkels die eerder proforma hebben opgezegd. Deze begeleidingscommissie gaat bovendien met Wereldwinkels in gesprek die reeds definitief hebben opgezegd. Zo beoogt het bestuur dat de uiteindelijke plannen passen bij de behoefte van alle Wereldwinkels.

De plannen worden zo ontwikkeld dat geen beroep meer gedaan kan worden op het eigen vermogen c.q. op basis van een sluitende begroting.

Tijdens de Verenigingsraad nodigde het bestuur meermaals alle Wereldwinkels die reeds hun lidmaatschap hebben opgezegd uit om zich weer bij de vereniging aan te sluiten. Zij zal dat de komende periode blijven doen. Daarnaast blijft het Bestuur, in samenwerking met de begeleidingscommissie, met deze winkels en winkels die hun lidmaatschap heroverwegen in gesprek. Het Bestuur hoopt met alle Wereldwinkels te kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst die primair ten goede komt aan boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

Mocht u vragen hebben over de verenigingsraad, dan kunt u uiteraard uw districtsvertegenwoordiger raadplegen. Die kan u verslag doen van de Verenigingsraad en antwoord geven op uw vragen. Binnen twee weken worden de notulen van de Verenigingsraad op extranet gezet.

Het bestuur van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Hieronder een samenvatting van de brieven van Wereldwinkel Groningen en Wereldwinkel Leiden met argumenten voor de vraag: 

Waarom moet de Eerlijke Handel gered worden? 

Wereldwinkel Groningen geeft in een brief - elders op deze website - aan waarom zij het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels heeft opgezegd:

De tegenvallende kwaliteit van de dienstverlening van FaiRSupport

FaiRSupport is een organisatie die opgericht is om de omzet van de fair trade producenten in 5 jaar met 33% te vergroten onder meer door Wereldwinkels in hun winkelexploitatie te ondersteunen. Wat we zien is dat daar niet veel van terecht komt. De omzet stijgt maar mondjesmaat (vooral door prijsverhogingen) en de laatste jaren stoppen steeds meer Wereldwinkels (in 2010 weer acht), waarvan de helft écht stopt en de andere helft zelfstandig verder gaat. Veel van de huidige Wereldwinkels “houden het hoofd financieel maar net boven water”. Dat beeld zien we ook in toenemende mate terug bij de importeurs. Het beleid van FaiRSupport, gericht op schaalvergroting, vormt nu al,bijvoorbeeld ten aanzien van de partnerwinkels, een verdere bedreiging voor het voortbestaan van de kleine Wereldwinkels en voor de kleinere importeurs en kleinere producenten.

Juist omdat ook wij een gezonde sector voorstaan, kunnen we ons niet vinden in de wijze waarop FaiRSupport in deze opereert. De houding van FaiRSupport is naar ons oordeel niet dienstverlenend aan de sector, en niet effectief. Wat ons ook stoort is dat FaiRSupport vooral promotor is van de eigen rol, en van de Waar winkels."

FaiRSupport mijdt daarenboven transparantie. Door de stichtingsvorm hoeft FaiRSupport geen inzicht te geven in financiële cijfers. Maar feit is dat er vier jaar achtereen verlies is geleden – ondanks een bijdrage van ICCO van bijna € 2 miljoen! – en dat het eigen vermogen eind 2010 minus € 703.000 bedraagt. Met andere woorden: FaiRSupport staat op de drempel van een faillissement.

De fusieplannen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en FaiRSupport

Onze tweede reden om het lidmaatschap op te zeggen betreft dan ook de plannen voor de fusie en de inperking van de autonomie van de leden. Wij zien daar niets in. De belangrijkste elementen uit de plannen waar we moeite mee hebben zijn de centrale inkoop (want een assortiment in een universiteitsstad dient een ander te zijn dan in een dorp in het Gooi of een plaats in Twente) plus de aansprakelijkheid van de leden voor het daarbij behorende financiële risico, en de organisatie na de fusie (zowel qua democratisch gehalte als financiële gezondheid). De plannen gaan voor de leden betekenen dat ze meer uit handen moeten geven en meer centraal geleid gaan worden (in franchisevorm of coöperatieve vereniging), en meer financieel risico gaan dragen. Niet alleen zien wij voor onze eigen winkel niets in een dergelijke constructie. Daarnaast willen wij niet meer lid zijn van een vereniging die zo weinig waarde hecht aan de eigenheid van Wereldwinkels.
De plannen verlagen in feite de eigen vrijheden van de winkels, en zorgen er daardoor voor dat de autonomie en het gevoel van verbondenheid gaan verdwijnen. Veel Wereldwinkeliers zullen het werkplezier verliezen en ermee stoppen, zo verwachten wij.

De ‘schijndemocratie’ van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

De derde reden van onvrede schuilt in de democratische organisatie die de Landelijke Vereniging zegt te zijn, en ook behoort te zijn. Maar wat we daar zien is dat de beide directeuren en het bestuur alle communicatiemiddelen, zoals Wereldzaken, extranet en de stukken voor de verenigingsraad, aanwenden om promotie te maken voor de eigen plannen. Inhoudelijke discussie wordt systematisch uit de weg gegaan, argumenten worden niet uitgewisseld, tegenstanders worden niet aan het woord gelaten en tegenargumenten worden weggelaten uit verslagen. Andersdenkenden worden bestempeld als negativisten en als bang zijnde voor verandering.
Tijdens de laatste verenigingsraad bleek dat het bestuur, ondanks een zogenaamde pas op de plaats, onverkort doorgaat met de voorbereiding van de fusieplannen. Ondanks toezeggingen in de eerdere verenigingsraad was zonder verder overleg Bureau Koelewijn al ingeschakeld. Op vragen om inzicht in de financiële situatie van FaiRSupport voorafgaand aan de laatste verenigingsraad verwees het bestuur naar de presentaties van de directeuren. Lieke Vogels vermeed in haar presentatie echter zorgvuldig bedragen te noemen. Haar bullet (pagina 23 van de presentatie, te vinden op extranet) luidt zeer eufemistisch “Geen eigen vermogen”.
We kunnen niet anders concluderen dan dat het bestuur de leden niet volledig informeert en dat ze dat bewust doet. Van een vereniging met een dergelijke bestuurlijke cultuur willen wij geen deel meer uitmaken.

FaiRSupport
 • De beoogde omzetstijging van 33% in 5 jaar wordt bij lange na niet gehaald, hooguit een schamele 2% (Bijlage 2 van de brief).
 • Desondanks is de fee aan FaiRSupport wel – overeenkomstig de afspraken – gestegen, wat voor veel winkels bijna niet op te brengen is.
 • De winkelondersteuning wordt door veel Wereldwinkels niet als ondersteunend ervaren.
 • De reclame heeft, ondanks de maatschappelijke realiteit dat fair trade helemaal "in" is, niet geleid tot een substantiële profilering van Wereldwinkels.
 • De bejegening door FaiRSupport van Wereldwinkels wordt vaak als laatdunkend en hautain ervaren ("wij zijn de professionals").
 • De bejegening door FaiRSupport van importeurs wordt ervaren als elkaar onderling uitspelend - keuzes zoals voor het kernassortiment of de productfolders worden bepaald door financiële motieven van FaiRSupport, niet door wervingskracht.
 • De Waar is een winkelconcept dat niet geslaagd is (Bijlage 3 van de brief).
 • Het concept van de partnerwinkel heeft geen structurele verbetering gebracht.
 • De financiële situatie van FaiRSupport is zorgwekkend. FaiRSupport heeft in 4 jaar een negatief eigen vermogen van € 702.000 opgebouwd (Bijlage 4 van de brief).
 • Bedrijfseconomisch is FaiRSupport enerzijds te groot (24 medewerkers) om door 12.500 vrijwilligers opgebracht te kunnen worden, en anderzijds te klein om twee merken (Wereldwinkel en Waar) in de lucht te houden.

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

 • De Wereldwinkels en importeurs worden niet of nauwelijks gehoord door de beleidsbepalers. Ondanks dat het bestuur spreekt over 'samen', 'open dialoog' en 'inspraak', krijgen de leden alleen al genomen besluiten gepresenteerd. Er mogen vragen worden gesteld, maar de gezamenlijk optrekkende beleidsbepalers (directeuren, bestuur en raad van toezicht) zorgen er continu voor dat ze een flinke informatievoorsprong hebben op hun gesprekspartners waardoor een gelijkwaardige dialoog niet mogelijk is.
 • De wijze waarop directeuren, bestuur en raad van toezicht omgaan met hun plannen doet recht aan de term "tunnelvisie". Ondanks de storm van – veelal gerechtvaardigde – kritiek die opgestoken is wordt onverdroten verder gegaan. Zelfreflectie lijkt men niet te kennen en ze beroepen zich erop dat ze het beste met de onwetende leden voorhebben en dezen zullen leiden in deze – uiteraard moeilijke en emotierijke periode – want veranderingen gaan met weerstand gepaard. Vanuit deze almacht denkt het bestuur zich veel te kunnen permitteren (Bijlage 5 van de brief).
 • Er wordt onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. Het bestuur verzwijgt de waarheid over het eigen vermogen van FaiRSupport in de verenigingsraad van juni 2011. Ook wordt regelmatig de waarheid zodanig "aangepast" dat er de facto sprake is van misleiding (Bijlage 6 van de brief).

Gevolg van de ontwikkelingen is dat de laatste jaren steeds meer Wereldwinkels stoppen. Of ze gaan zelfstandig verder. Nieuwe initiatieven worden door FaiRSupport niet gestimuleerd. De landelijke dekking staat hierdoor steeds meer onder druk. Ook worden importeurs genoodzaakt te reduceren in hun assortiment of, erger, hun deuren te sluiten. Daarnaast zorgt het verspelen van veel goodwill ervoor dat het toekomstplan, zoals gepresenteerd door Koelewijn, nooit zo breed gedragen zal worden als nodig is om het succesvol te maken (zoals door Albert Koelewijn benadrukt op de informatieavond van 17 oktober 'zal dit plan alleen werken als iedereen de schouders eronder zet'). Helaas is er ook inhoudelijk veel aan te merken op het toekomstplan. 

Het toekomstplan van de Landelijke Vereniging en FaiRSupport

Dit plan bestaat uit drie documenten. Toekomstvisie 111017, Samen Ondernemend en het Businessplan Koelewijn.

Het plan bevat goede elementen, maar methodologisch rammelt het aan alle kanten. De SWOT-analyses missen realiteitszin. Voor tal van aannames ontbreekt een onderbouwing. Argumenten voor een toekomstige fusie worden niet gegeven, argumenten voor een
algemene ledenvergadering evenmin. De verwachte 25% omzetstijging in 5 jaar is simpelweg gebakken lucht.

Het plan is bovendien gebouwd op twee fundamenteel onjuiste uitgangspunten:

 • De focus is verlegd van de eerlijke handel naar een commercieel succesvolle winkelketen.
 • Het falen van FaiRSupport wordt niet erkend. Integendeel, de hele sector wordt in het plan dienstbaar gemaakt aan FaiRSupport.

Wat zijn de gevolgen als het plan wordt uitgevoerd?

Gevolgen voor producenten en importeurs

Door de principes in het toekomstplan, waarbij schaalvergroting en kernassortiment nog meer voorop staan, zullen importeurs beperkt worden in het aangaan en behouden van relaties met producenten. De trend die gaande is om afscheid te nemen van de
allerkleinste producenten (die immers nu al niet de schaal kunnen leveren die FaiRSupport wenst voor de partnerwinkels) wordt versterkt en importeurs zullen nog meer huiverig zijn om een nieuwe een-op-een relatie aan te gaan met een kleine producent omdat het ondernemersrisico te groot wordt. Sowieso is te verwachten dat de individuele relatie met een producent niet meer de focus zal zijn, want dat wordt te kostbaar voor de importeurs. Importeurs zullen van "helpen ontwikkelen van producenten" overgaan op wat "shoppen" wordt genoemd: gewoon inkopen bij een producent die als fair trade te boek staat. Door deze drie bewegingen zullen de kleinste producenten geen markttoegang meer hebben. Dit druist in tegen de beginselen waarom Wereldwinkels in de eerste plaats zijn opgericht. Daarnaast is te verwachten dat de kleinere importeurs, die ook vaak de een-op-een relatie met producenten onderhouden, niet de schaal zullen kunnen leveren die FaiRSupport vraagt, en zullen omvallen.

Gevolgen voor Wereldwinkels

Door het wegvallen van producenten, het omvallen van (kleinere) importeurs en door de centrale inkoopverplichtingen zal het assortiment in Wereldwinkels verschralen. Klanten worden aldus geconfronteerd met minder keuze en daarnaast met de hogere prijzen die FaiRSupport voorstaat (en afdwingt door de hogere fee), en zullen de Wereldwinkel de rug toekeren. Daarnaast zal door de toename van het randassortiment (25% en 40%) het merk Wereldwinkel verwateren. Dit doet afbreuk aan de goede naam van de Wereldwinkel en leidt naar verwachting ook tot klantverlies.
Door de weglopende klanten zal over de hele linie de omzet dalen. Dalende omzetten betekenen dalende inkomsten voor Wereldwinkels. Dat, gevoegd bij de toegenomen financiële verplichtingen aan FaiRSupport zal het voor nog meer Wereldwinkels onmogelijk maken om de financiële exploitatie rond te krijgen. Steeds meer winkels zullen de deuren sluiten. Tegelijkertijd wordt de autonomie van de Wereldwinkel ingedamd door de centrale inkoop. Dat zal leiden tot minder het gevoel hebben van een "eigen toko" hebben. Verminderde motivatie bij de drijvende krachten van de Wereldwinkels is het gevolg, ook dat zal sluiting van winkels tot gevolg hebben.

Gevolgen voor de gehele sector

De sluiting van Wereldwinkels zal verdere gevolgen hebben voor importeurs die afzetmarkt verliezen, en zo ontstaat het doemscenario van een neerwaartse spiraal, waarin deze negatieve effecten in alle schakels van de keten (producenten, importeurs, winkels) elkaar zullen versterken, en zo kunnen leiden tot een spoedige neergang van de sector. Het 'zetje' om deze negatieve spiraal in gang te zetten wordt onzes inziens gegeven als dit toekomstplan door de Landelijke Vereniging zal worden uitgevoerd.

Wereldwinkel Leiden geeft in de opzeggingsbrief de volgende punten aan:

Wij verwijten de Landelijke Vereniging en FaiRSupport dat zij onze idealen ten aanzien van Eerlijke Handel verkwanselt.  Onderdeel van onze oorspronkelijke doelstelling, te weten werkgelegenheid en daarmee een eerlijk inkomen creëren in de Derde Wereld, is in de plannen verworden tot middel om de medewerkers van FaiRSupport te voorzien van een overdreven belegde boterham en het ongeremd optuigen van de eigen organisatie.  De vrijwilligers van onze winkels en de importeurs die zich inzetten voor de Derde Wereld, alsmede de producenten in die Derde Wereld, worden misbruikt ten behoeve van de eerste wereld, de wereld op z'n kop!

Een motie van wantrouwen zou alleen de positie van het bestuur van de Landelijke Vereniging raken en naar alle waarschijnlijkheid geen effect meer hebben op de ingeslagen weg.  Het probleem is dat wij helemaal geen vertrouwen meer hebben in de personen die momenteel het bestuur en de directie van de Landelijke Vereniging en de top van FaiRSupport vormen.

Dit totale gebrek aan vertrouwen heeft er toe geleid dat wij helaas hebben moeten besluiten om de Landelijke Vereniging te verlaten. 
Deze stap is mede ingegeven door het feit dat wij wèl geven om alle, vooral ook kleine, producenten en importeurs, en de goede relaties met deze partijen willen behouden.
Daarnaast hopen wij ertoe bij te dragen dat er ook ruimte blijft voor de allerkleinste winkels, die in de voorgenomen plannen worden opgeofferd, terwijl ook die winkels met hart en ziel een bijdrage leveren aan Eerlijke Handel.

 

Verslag bijeenkomst Culemborg voor importeurs - 17 oktober 2011

Door dreigementen van de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels aan de website-hoster om de namen bekend te maken van de mensen achter RedEerlijkeHandel.nl (wat uiteraard niet gedaan wordt) zijn wij helaas ook genoodzaakt om dit verslag in te korten. Het is nu ingekort tot het letterlijk overgenomen verslag van de bijeenkomst.

Verslag van bijeenkomst van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) en FairSupport (FS) voor importeurs dd. 17 oktober 2011, Gebouw de Unie – Culemborg

Indeling van de vergadering was: korte introductie door Wouter Hurts, korte toelichting plan van aanpak door Albert Koelewijn, resterende tijd voor vragen en de toekomstplannen mee in een envelop.

 Introductie:

Iemand van een communicatie-adviesbureau :-) was ingeschakeld om de vergadering te introduceren en te leiden. De besturen van de LVWW en FS hebben niet plaats genomen op het podium voorin aan de tafels met microfoons, maar zijn verdeeld in de zaal gaan zitten. De genodigden hebben hierdoor de hele avond tegen een lege bestuurstafel aangekeken (een vooruitziende blik?). 
Twee personen hebben het woord gedaan, te weten Wouter Hurts, lid van de Raad van Toezicht die toegaf in zijn introductie het ‘onwerkelijk’ te vinden daar te staan en te moeten antwoorden. Daarnaast Albert Koelewijn van extern bureau Koelewijn, wat in opdracht van de LVWW en FS onderzoek heeft gedaan om een nieuw plan van aanpak op te stellen voor de komende 5 jaar.

Wat is er gepresenteerd wat van belang is: 
De LVWW/FS heeft ons, importeurs uitgenodigd om een plan te presenteren: de besturen van de LVWW en FS zeggen in een spagaat te zitten naar de toekomst vanwege wegvallende subsidies en gebrek aan groei/omzet. Er is een nieuwe geldstroom nodig. 
Albert Koelewijn heeft een opzet gemaakt hoe de LVWW/FS die nieuwe geldstroom wil bereiken: alle wereldwinkels (WW’s) worden opgedeeld in 4 categorien en volgens die indeling bediend en waarvoor ze een fee gaan betalen. En door te gaan samenwerken met de importeurs, door ons te betrekken in het proces, door groots te gaan inkopen, door 1x per week centraal te leveren, door de risico’s van overvoorraden en winkeldochters te verspreiden over importeurs en winkeliers, door ons lidmaatschap te laten betalen, door ons zeggenschap te geven moet het benodigde geld binnen komen. 
Voor hen is het een reële vraag hoe wij gezamenlijk de winkels beter kunnen gaan bedienen, de winkels op een hoger niveau te brengen, meer vraaggericht te worden. Ons te richten op meer volume, meer producten in de winkels om meer te kunnen verkopen.

3. Welke vragen zijn gesteld en welke antwoorden gegeven:
3.1. Vraag: Er wordt gesproken over nieuwe plannen en grootse aanpak, maar is men wel op de hoogte van de onvrede bij WW’s en hun vrijwilligers? 
Antwoord: eerst geen antwoord, later toegegeven dat het bekend is, dat er heel veel aan gedaan is, dat er 2 jaar terug onderzoek is gedaan en volgend voorjaar weer onderzoek wordt gedaan.

3.2. Vraag: Unaniem is de fusie afgewezen door de leden. Waarom gaat u dan toch door? De omzetten bij de Partnerwinkels blijven dalen, waarom gaat u dan toch door? De subsidies zijn opgemaakt, extra WW-belastingen worden geheven, vaak groter dan de gemiddelde winst van een normale winkel, waarom gaat u dan nog hogere fee’s vragen? Waarom denkt u dat dit wel zal slagen? 
Antwoord: dat zal in een platform besproken worden.

3.3. Vraag: hoe kan het dat FS zelf gaat importeren/inkopen en ook samen is met de LVWW als certificerende organisatie?
Antwoord: de certificering komt apart te staan, u heeft gelijk dat dat niet kan.

3.4. Vraag: Is de 33% omzetgroei in deze 5 jaar nu behaald?
Antwoord: We dachten tot 2009 goed op weg te zijn, maar 2010 heeft veel teniet gedaan; we zullen nu uitkomen op een groei van hopelijk 18%.

3.5. Vraag: FS zou willen samenwerken met de importeurs terwijl ze tegelijkertijd onze producten uit de winkels werken; wij betalen erkenningsbijdragen, waar gaat dat geld naar toe? 
Antwoord: geen antwoord.

3.6. Vraag: Bent u op de hoogte dat er contracten zijn voor vrijwilligers om op zondag te moeten werken en dat de Vereniging haar eigen leden een proces wil aan doen omdat de winkel wegens geldgebrek zelf verf/vloerbedekking heeft aangebracht?
Antwoord: er is collectief veel aan gedaan.

3.7. Vraag: is het businessplan van nu anders dan dat van 5 jaar geleden?
Antwoord: is niet te beantwoorden, maar het financiële stuk wordt anders omdat er geen subsidies meer zijn.

3.8. Vraag: wij zijn gekomen om iets van de plannen te horen, maar ik weet nu na uw presentatie nog eigenlijk niets. Wat verwachten jullie van leveranciers? Moeten wij fee gaan afdragen aan FS, kortingen gaan geven, deelnemen in een coöperatie, welke zeggenschap krijgen wij?
Antwoord: met centrale inkoop, met gezamenlijk risico’s dragen, met gezamenlijk uitverkopen; goedkoper en efficiënter regelen. Daar kunnen wij nu nog geen kostenplaatje aan vast maken.

3.9. Vraag: Zo te horen gaat dat u heel veel extra kosten, maar nu kunt u uw financiën al niet rond krijgen dus hoe gaat u dat allemaal rond krijgen?
Antwoord: geen antwoord. Eerst moeten andere vragen worden beantwoord.

3.10. Vraag: Waarom wordt er zoveel gesproken over de Waarwinkels en Partnerwinkels? Mijn verkopen aan de Waarwinkels is maar 5% en 95% aan de  wereldwinkels.
Antwoord: daar wordt nu juist in het nieuwe concept rekening mee gehouden; niet alleen met de grote/concept winkels, maar ook met de cash & carry winkels.

3.11. Vraag: In de Waarwinkels worden niet Fair-Trade producten verkocht, maar hoe zit dat als ‘gewone’ WW’s die ook willen gaan verkopen? Want wij als importeurs doen alle moeite om Fair Trade importeur te zijn en betalen daar een hoge fee voor. 
Antwoord: eerst antwoord van Albert, die zegt dat het moeilijk is om de winkels vol te krijgen met alleen maar FT producten en dat winkels rekening moeten houden met hoge kosten. 
Daarna neemt Huub Jansen het over en zegt het volgende:
Waar winkels: 60% FT, 40% niet FT
Partnerwinkels: 75% FT, 25% niet FT
‘gewone’ winkels: 85% FT, 15% niet FT

<vanaf hier zijn alle andere punten verwijderd>

 

Oprichting nieuwe vereniging voor wereldwinkels: 'Wereldwinkels Nederland'

Beste Wereldwinkeliers en importeurs,

Wereldwinkel Groningen en Wereldwinkel Leiden hebben het initiatief genomen tot oprichting van een nieuwe gezamenlijke vereniging voor wereldwinkels, "Wereldwinkels Nederland".
<Onderstaand> de intentieverklaring met meer informatie.

Hartelijke groet,
besturen en coördinatoren
Wereldwinkel Groningen en Wereldwinkel Leiden

DOWNLOAD ORIGINEEL "INTENTIEVERKLARING WERELDWINKELS NEDERLAND" ALS PDF-FILE >

25 november 2011

Oprichting nieuwe vereniging voor wereldwinkels:
'Wereldwinkels Nederland'

Initiatief

Wereldwinkel Groningen en Wereldwinkel Leiden hebben het initiatief genomen tot oprichting van een nieuwe gezamenlijke vereniging voor wereldwinkels:

Wereldwinkels Nederland

We starten eenvoudig.
De verdere invulling wordt begin 2012 met de leden vormgegeven.

Focus

De focus van de vereniging is: de vereniging faciliteert en ondersteunt haar leden, de aangesloten wereldwinkels.

Missie van Wereldwinkels Nederland

De leden hebben als uitgangspunt dat eerlijke handel centraal staat:
- inkopen bij gecertificeerde importeurs
- maximaal 15% randassortiment

Wat doen we op dit moment?

Opstarten met:
- voorlopige statuten
- voorlopig bestuur

En straks?

In februari 2012 komt er een algemene ledenvergadering voor de definitieve inrichting van de vereniging, zoals:
- definitieve statuten
- definitief bestuur
- vaststelling strategie
- vaststelling welke diensten centraal aangeboden gaan worden
- vaststelling jaarplan en begroting 2012

Ondertussen werken we alvast aan

- huisstijl (nieuw logo, en huisstijldragers zoals puibord en cadeaustickers)
- cadeaubonnen
- website
- digitale nieuwsbrief

Voor al deze onderwerpen kiezen we voor een opzet die eenvoudig is en facilitair. Zo wordt de huisstijl niet verplicht, maar is ze verkrijgbaar voor wereldwinkels die er belangstelling voor hebben. We willen laagdrempelig zijn. Solidariteit is een kernwaarde. De initiële kosten van de nieuwe vereniging worden door Wereldwinkel Groningen en Wereldwinkel Leiden gedragen c.q. voorgeschoten.

Voor reacties en meer informatie is een apart e-mail adres beschikbaar:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Alle mails worden beantwoord. Als daarom verzocht wordt nemen we ook telefonisch contact op.
De website van de nieuwe vereniging is www.wereldwinkelsnederland.nl.
Deze tekst is eveneens geplaatst op www.wereldwinkelforum.nl.

 

brief district Holland Zuid West aan LVWW

DOWNLOAD ORIGINEEL "BRIEF DISTRICT ZUID HOLLAND WEST" ALS PDF-FILE >

Den Haag, 22 november 2011

Betreft: voorbehouden recht tot opzegging lidmaatschap

Geacht bestuur van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels,

Wij, winkels van District Holland Zuid West, hebben principiële bezwaren tegen de beleidskeuzes in de "Toekomstvisie Wereldwinkels en WAAR" van 17 oktober 2011, en in de onderliggende stukken, het rapport Koelewijn en de notitie "Samen ondernemend", die eind 2010 is verschenen (en ongewijzigd opnieuw aan de leden wordt voorgelegd). Als dit voorstel verenigingsbeleid zou worden, passen we voor deze vereniging, zoals we al eerder binnen de vereniging hebben aangekondigd in het tien-puntenplan van ons district.

We delen u dan ook mee dat we ons - nu de Verenigingsraad van november waar de toekomstplannen geagendeerd zouden worden is uitgesteld tot januari 2012 – het recht voorbehouden om, als de besluitvorming eind januari niet aan bepaalde essentiële randvoorwaarden voldoet, ons lidmaatschap van de LVWW na deze vergadering met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 op te zeggen.

Voor ons zijn de volgende punten, waar de plannen nu niet aan voldoen, essentieel (zie voor toelichting ook ons tien-puntenplan):

 1. De vereniging moet erkende leveranciers markttoegang blijven bieden via de winkels, en in geen enkel winkeltype leveranciers uitsluiten, zodat een langdurige handelsrelatie in stand kan blijven.
 2. De vereniging mag geen exploitatierisico's lopen door zelf winkels te exploiteren of zelf in te kopen, wat ook betekent dat WAAR-winkels geen eigendom van de vereniging mogen worden.
 3. De vereniging is en blijft opgericht voor de bevordering van Fairtrade, en niet voor het bevorderen van "duurzame" producten of voor het geld ophalen voor goede doelen ("trade not aid"): de regeling inzake randassortiment wordt niet versoepeld.
 4. In de vereniging hoort plaats te blijven voor alle Wereldwinkels: ook de niet-getransformeerde Wereldwinkels horen erbij evenals winkels die eerder de vereniging hebben verlaten maar werken aan dezelfde missie; er is geen rangorde in beter of slechter tussen verschillende winkeltypen binnen de vereniging.
 5. De ondersteuning en het bestuur van de vereniging zijn transparant naar de leden: in inzicht in financiële stromen en financiële verantwoording, in certificering van en afspraken met leveranciers, in succes maar ook falen van de kwaliteit van de dienstverlening en in de besluitvorming.
 6. Wie betaalt bepaalt: de zeggenschap in de vereniging is zo georganiseerd dat de leden ook in de praktijk verantwoordelijk zijn voor het beleid, en niet de ondersteuners of alleen een bepaalde selectieve groep winkels.
 7. Per direct zal de ondersteuning financieel op orde moeten worden gebracht met de reële budgettaire mogelijkheden.

We schrijven deze brief met pijn in ons hart. We kiezen er niet voor om als individuele winkels verder te gaan, maar zullen indien nodig onze verantwoordelijkheid nemen en bouwen aan een nieuwe vereniging met de missie waarvoor onze oude landelijke vereniging ooit is opgericht en die winkels die LVWW hebben verlaten zal gaan ondersteunen zodat winkels ondersteund door kunnen gaan met het steeds beter werken aan onze gezamenlijke missie. Daar zullen we dan ook financieel in investeren, en daarbij zullen we maximaal inzetten op het benutten van elkaars expertise.

Met vriendelijke groet,
De besturen van de onderstaande winkels van district Holland-Zuid West:

 • Delft
 • 's Gravenzande
 • Hoek van Holland
 • Leidschendam / Voorburg
 • Maasland
 • Maassluis
 • Monster
 • Noordwijk
 • Noordwijkerhout
 • Nootdorp
 • Oegstgeest
 • Pijnacker
 • Scheveningen
 • Schipluiden
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Wateringen / Rijswijk
 • Zoetermeer

cc: Wereldwinkels in Nederland en erkende leveranciers

 

P.S.: Als bekend heeft wereldwinkel Leiden gemeld het lidmaatschap per 1/1/2012 op te zeggen.

 

Vervolgverklaring Wereldwinkel Groningen

DOWNLOAD "VERVOLGVERKLARING WERELDWINKEL GRONINGEN" ALS PDF-FILE >

Beste Wereldwinkeliers en importeurs,

Wereldwinkel Groningen heeft op 5 september het lidmaatschap opgezegd van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Wij hebben u daarover bericht.

Volgend op onze opzegging hebben we op 6 oktober gesproken met FaiRSupport en de Landelijke Vereniging. Ons is gevraagd het toekomstplan te beoordelen en onze opzegging te heroverwegen. Wij hebben de presentatie op 17 oktober bijgewoond en de stukken bestudeerd.

Analyse en conclusie
In deze verklaring delen we onze analyse van het toekomstplan. Deze analyse wordt afgesloten met een conclusie. Eerst vatten we de huidige situatie nog eens kort samen. Enkele, vooral financiële, toelichtingen zijn als bijlagen opgenomen. Huidige stand van zaken De eerlijke handel in Nederland is gebaseerd op het ijzersterke merk Wereldwinkel. De drijvende krachten van Wereldwinkels zijn ondernemende mensen met hart voor de eerlijke handel. Ze zijn lokaal trendsetter en normdrager - ambassadeurs voor het merk
en voor de eerlijke handel. De 12.500 vrijwilligers zorgen gezamenlijk voor een landelijke dekking waaraan elke Wereldwinkel autonoom een eigen verrassende invulling geeft met altijd een breed assortiment - en respect voor de kleinste producent. Door dit ijzersterke merk weten vrijwel alle Nederlanders dat ze in de Wereldwinkel altijd een geschikt cadeautje kunnen vinden. Ze weten dat wat ze in de Wereldwinkel kopen altijd "ok" is. Het committment van de even bevlogen gecertificeerde importeurs waarborgt het merk.

Het imago van de sector is door transformatie sterk verbeterd. De hoge klasseringen bij de verkiezingen Winkelketen van het jaar ondersteunen dat beeld. Ook de betere omzetontwikkelingen dan vergelijkbare winkels in de gemengde branche getuigen ervan
(Bijlage 1).
De sector heeft echter ook te maken met groeiende problemen:

 • De financiële exploitatie van een Wereldwinkel staat onder druk door toenemende kosten, zoals huur, en afnemende (gemeentelijke) subsidies.
 • Het wordt over de hele linie moeilijker gemotiveerde vrijwilligers te vinden.

FaiRSupport en de Landelijke Vereniging hebben de afgelopen jaren geprobeerd op deze problematiek in te spelen. Hier slagen zij echter niet of nauwelijks in, waardoor zowel Wereldwinkels als importeurs nu hun ongenoegen uiten. Wat velen tegen de borst stuit
komt samengevat hierop neer:

FaiRSupport

 • De beoogde omzetstijging van 33% in 5 jaar wordt bij lange na niet gehaald, hooguit een schamele 2% (Bijlage 2).
 • Desondanks is de fee aan FaiRSupport wel – overeenkomstig de afspraken – gestegen, wat voor veel winkels bijna niet op te brengen is.
 • De winkelondersteuning wordt door veel Wereldwinkels niet als ondersteunend ervaren.
 • De reclame heeft, ondanks de maatschappelijke realiteit dat fair trade helemaal "in" is, niet geleid tot een substantiële profilering van Wereldwinkels.
 • De bejegening door FaiRSupport van Wereldwinkels wordt vaak als laatdunkend en hautain ervaren ("wij zijn de professionals").
 • De bejegening door FaiRSupport van importeurs wordt ervaren als elkaar onderling uitspelend - keuzes zoals voor het kernassortiment of de productfolders worden bepaald door financiële motieven van FaiRSupport, niet door wervingskracht.
 • De Waar is een winkelconcept dat niet geslaagd is (Bijlage 3).
 • Het concept van de partnerwinkel heeft geen structurele verbetering gebracht.
 • De financiële situatie van FaiRSupport is zorgwekkend. FaiRSupport heeft in 4 jaar een negatief eigen vermogen van € 702.000 opgebouwd (Bijlage 4).
 • Bedrijfseconomisch is FaiRSupport enerzijds te groot (24 medewerkers) om door 12.500 vrijwilligers opgebracht te kunnen worden, en anderzijds te klein om twee merken (Wereldwinkel en Waar) in de lucht te houden.

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

 • De Wereldwinkels en importeurs worden niet of nauwelijks gehoord door de beleidsbepalers. Ondanks dat het bestuur spreekt over 'samen', 'open dialoog' en 'inspraak', krijgen de leden alleen al genomen besluiten gepresenteerd. Er mogen
  vragen worden gesteld, maar de gezamenlijk optrekkende beleidsbepalers (directeuren, bestuur en raad van toezicht) zorgen er continu voor dat ze een flinke informatievoorsprong hebben op hun gesprekspartners waardoor een gelijkwaardige
  dialoog niet mogelijk is.
 • De wijze waarop directeuren, bestuur en raad van toezicht omgaan met hun plannen doet recht aan de term "tunnelvisie". Ondanks de storm van – veelal gerechtvaardigde – kritiek die opgestoken is wordt onverdroten verder gegaan. Zelfreflectie lijkt men niet te kennen en ze beroepen zich erop dat ze het beste met de onwetende leden voorhebben en dezen zullen leiden in deze – uiteraard moeilijke en emotierijke periode – want veranderingen gaan met weerstand gepaard. Vanuit deze almacht denkt het bestuur zich veel te kunnen permitteren (Bijlage 5).
 • Er wordt onjuiste of onvolledige informatie verstrekt. Het bestuur verzwijgt de waarheid over het eigen vermogen van FaiRSupport in de verenigingsraad van juni 2011. Ook wordt regelmatig de waarheid zodanig "aangepast" dat er de facto sprake is van misleiding (Bijlage 6).

Gevolg van de ontwikkelingen is dat de laatste jaren steeds meer Wereldwinkels stoppen. Of ze gaan zelfstandig verder. Nieuwe initiatieven worden door FaiRSupport niet gestimuleerd. De landelijke dekking staat hierdoor steeds meer onder druk. Ook worden
importeurs genoodzaakt te reduceren in hun assortiment of, erger, hun deuren te sluiten. Daarnaast zorgt het verspelen van veel goodwill ervoor dat het toekomstplan, zoals gepresenteerd door Koelewijn, nooit zo breed gedragen zal worden als nodig is om het
succesvol te maken (zoals door Albert Koelewijn benadrukt op de informatieavond van 17 oktober 'zal dit plan alleen werken als iedereen de schouders eronder zet'). Helaas is er ook inhoudelijk veel aan te merken op het toekomstplan.

Het toekomstplan van de Landelijke Vereniging en FaiRSupport
Dit plan bestaat uit drie documenten. Toekomstvisie 111017, Samen Ondernemend en het Businessplan Koelewijn.
Het plan bevat goede elementen, maar methodologisch rammelt het aan alle kanten. De SWOT-analyses missen realiteitszin. Voor tal van aannames ontbreekt een onderbouwing. Argumenten voor een toekomstige fusie worden niet gegeven, argumenten voor een
algemene ledenvergadering evenmin. De verwachte 25% omzetstijging in 5 jaar is simpelweg gebakken lucht.

Het plan is bovendien gebouwd op twee fundamenteel onjuiste uitgangspunten:

 • De focus is verlegd van de eerlijke handel naar een commercieel succesvolle winkelketen.
 • Het falen van FaiRSupport wordt niet erkend. Integendeel, de hele sector wordt in het plan dienstbaar gemaakt aan FaiRSupport.

Wat zijn de gevolgen als het plan wordt uitgevoerd?

Gevolgen voor producenten en importeurs
Door de principes in het toekomstplan, waarbij schaalvergroting en kernassortiment nog meer voorop staan, zullen importeurs beperkt worden in het aangaan en behouden van relaties met producenten. De trend die gaande is om afscheid te nemen van de
allerkleinste producenten (die immers nu al niet de schaal kunnen leveren die FaiRSupport wenst voor de partnerwinkels) wordt versterkt en importeurs zullen nog meer huiverig zijn om een nieuwe een-op-een relatie aan te gaan met een kleine producent omdat het ondernemersrisico te groot wordt. Sowieso is te verwachten dat de individuele relatie met een producent niet meer de focus zal zijn, want dat wordt te kostbaar voor de importeurs. Importeurs zullen van "helpen ontwikkelen van producenten" overgaan op wat "shoppen" wordt genoemd: gewoon inkopen bij een producent die als fair trade te boek staat. Door deze drie bewegingen zullen de kleinste producenten geen markttoegang meer hebben. Dit druist in tegen de beginselen waarom Wereldwinkels in de eerste plaats zijn opgericht. Daarnaast is te verwachten dat de kleinere importeurs, die ook vaak de een-op-een relatie met producenten onderhouden, niet de schaal zullen kunnen leveren die FaiRSupport vraagt, en zullen omvallen.

Gevolgen voor Wereldwinkels
Door het wegvallen van producenten, het omvallen van (kleinere) importeurs en door de centrale inkoopverplichtingen zal het assortiment in Wereldwinkels verschralen. Klanten worden aldus geconfronteerd met minder keuze en daarnaast met de hogere prijzen die FaiRSupport voorstaat (en afdwingt door de hogere fee), en zullen de Wereldwinkel de rug toekeren. Daarnaast zal door de toename van het randassortiment (25% en 40%) het merk Wereldwinkel verwateren. Dit doet afbreuk aan de goede naam van de Wereldwinkel en leidt naar verwachting ook tot klantverlies.
Door de weglopende klanten zal over de hele linie de omzet dalen. Dalende omzetten betekenen dalende inkomsten voor Wereldwinkels. Dat, gevoegd bij de toegenomen financiële verplichtingen aan FaiRSupport zal het voor nog meer Wereldwinkels onmogelijk maken om de financiële exploitatie rond te krijgen. Steeds meer winkels zullen de deuren sluiten. Tegelijkertijd wordt de autonomie van de Wereldwinkel ingedamd door de centrale inkoop. Dat zal leiden tot minder het gevoel hebben van een "eigen toko" hebben. Verminderde motivatie bij de drijvende krachten van de Wereldwinkels is het gevolg, ook dat zal sluiting van winkels tot gevolg hebben.

Gevolgen voor de gehele sector
De sluiting van Wereldwinkels zal verdere gevolgen hebben voor importeurs die afzetmarkt verliezen, en zo ontstaat het doemscenario van een neerwaartse spiraal, waarin deze negatieve effecten in alle schakels van de keten (producenten, importeurs, winkels) elkaar zullen versterken, en zo kunnen leiden tot een spoedige neergang van de sector. Het 'zetje' om deze negatieve spiraal in gang te zetten wordt onzes inziens gegeven als dit toekomstplan door de Landelijke Vereniging zal worden uitgevoerd.

Conclusie
Wij zullen ons besluit tot opzegging niet herzien en hebben dat inmiddels aan de Landelijke Vereniging laten weten.

Wij hechten aan solidariteit. Solidariteit staat aan de basis van de eerlijke handel. Het is dan ook met pijn in het hart dat wij onze analyse en onze conclusie met collega wereldwinkeliers delen. Maar de verwachte ernstige gevolgen van het toekomstplan en de
tunnelvisie van directeuren, bestuur en raad van toezicht laten ons geen keus.

Wereldwinkels die overwegen een vergelijkbaar besluit te nemen verwijzen wij naar Bijlage 7.

We overleggen op dit moment met andere Wereldwinkels om een nieuwe gezamenlijke vereniging op te richten. Het welzijn van de fair trade producenten geeft ons blijvend inspiratie en bestaansrecht.

Bestuur en coördinatoren Wereldwinkel Groningen
20 november 2011

Voor reacties is het aparte e-mail adres beschikbaar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Alle mails worden beantwoord. Als daarom verzocht wordt nemen we ook telefonisch contact op. Deze tekst is eveneens geplaatst op www.wereldwinkelforum.nl.

Bijlage 1

Wereldwinkels zijn een sterk merk
In onderstaande grafiek is de jaarlijkse omzetontwikkeling t.o.v. het vorige jaar van Wereldwinkels afgezet tegen een zogeheten "benchmark".

Deze benchmark is het gewogen gemiddelde van enkele CBS-reeksen voor vergelijkbare winkels die gespecialiseerd zijn in food en in non-food.

De conclusie is positief. Gemiddeld doen Wereldwinkels het jaarlijks 2,1% beter qua omzetontwikkeling dan vergelijkbare winkels.

Ook lijken Wereldwinkels ietwat vertraagd te reageren op de economische crises.De neergang van 2003 is bij Wereldwinkels in 2005 zichtbaar, die van 2008 in 2010. Ook dat wijst op een robuuste sector.

Bijlage 2

33% omzetstijging voor producenten in 5 jaar
Dat is de in het bedrijfsplan opgenomen doelstelling van FaiRSupport. Er is destijds bewust voor een kwantificeerbare doelstelling gekozen. Verder is het een doelstelling voor producenten, dus inflatie werd in het bedrijfsmodel uitgezuiverd. Het moest gaan om een
reële stijging.

Wat is ervan terecht gekomen?

In het volgende staatje zijn de omzetten van Wereldwinkels en Fair Trade Shops / Waar weergegeven. Het gaat om cijfers inclusief BTW.

Ten opzichte van 2006 (het peiljaar voor FaiRSupport) is in kolom A de index opgenomen.

bijlage2

Rekening houdend met inflatie ontstaat in kolom D het reële beeld.

Voor 2011 wordt een inflatie van 2,7% verwacht, mogelijk komt ook de omzetstijging van Wereldwinkels en Waar op ongeveer hetzelfde percentage uit.

Resultaat FaiRSupport
De balans na 5 jaar FaiRSupport is – met de nihil-aanname voor 2011 – geen 33% omzetstijging, maar een schamele 2% (namelijk 1,6%).

Opgemerkt zij dat in deze opstelling de Waar winkels voor 100% zijn meegeteld.
Uit Bijlage 3 blijkt dat dit tot een overschatting van de fair trade omzet leidt.
Gecorrigeerd voor het fair trade percentage van Waar is er feitelijk sprake van een daling na 5 jaar: -/- 3%.

Bijlage 3

Waar
Hieronder is de omzetontwikkeling weergegeven van de 5 Fair Trade Shops die per 1 januari 2007 zijn overgenomen door FaiRSupport. Het gaat om de winkels in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Den Haag en Haarlem. In 2008 en 2009 zijn deze winkels
omgebouwd naar Waar.

Een nieuw winkelmodel hoort jaarlijkse groeipercentages te scoren in de sfeer van 24, 16, 8, 4 en 2 procent. In de grafiek is duidelijk zichtbaar dat zulke cijfers bij Waar niet gehaald zijn. De omzet is na de ombouw zelfs gedaald.

Fair trade omzet in Waar
In de verenigingsraad van november 2008 is instemming met een experiment Waar gevraagd, voor 3 jaar (2009 tot en met 2011). Het belangrijkste argument voor het toestaan van 40% ander assortiment was dat door de verwachte omzetgroei ook de fair trade omzet zou toenemen. Immers, 60% van veel is meer dan 100% van weinig.

In onderstaande grafiek is de fair trade omzet in de Waar weergegeven. Uitgegaan is van een percentage van 85% fair trade omzet in 2006, toen de winkels nog Fair Trade Shops waren. Naar mededeling van FaiRSupport is het huidige percentage fair trade omzet 60%, doch FaiRSupport publiceert ook hierover geen cijfers. Onzes inziens zal het percentage eerder 50% zijn. Voorzichtigheidshalve is in de grafiek voor 2010 uitgegaan van 55%.

Bijlage 4

A. Financiële resultatenrekening FaiRSupport

Uit de op extranet geplaatste documenten is het volgende overzicht af te leiden.

Resultaat
Het eerste wat opvalt bij bestudering van de cijfers is dat er elk jaar met verlies gedraaid is. Ondanks een genereuze bijdrage van ICCO, van € 1.850.000 (bedoeld als dekking van de aanloopverliezen) heeft FaiRSupport na 4 jaar een eigen vermogen van minus
€ 702.000 opgebouwd. ICCO geeft nog eenmaal, in 2011, € 150.000, daarna is de bijdrage voorbij.

De financiële situatie van FaiRSupport kan als zeer zorgwekkend gekarakteriseerd worden.

De slechte cijfers zijn te herleiden tot twee grote kostenposten:

 • Eigen Waar winkels
 • Personeelskosten

Eigen Waar winkels
Per 1 januari 2007 nam FaiRSupport de (toen) vijf Fair Trade Shops over van Fair Trade Original (FTO). De bedoeling was dat deze omgebouwd zouden worden naar een nieuw concept, waarvan er 15 stuks in 5 jaar zouden komen, en allemaal franchise. Van de zeven Waar op dit moment zijn er echter slechts twee nog franchise (Rotterdam en Utrecht), de andere Waar winkels drukken op de exploitatierekening van FaiRSupport. In 2008 en 2009 zijn de vijf Fair Trade Shops omgebouwd naar Waar.
Uit het overzicht blijkt dat toen ook de verliezen begonnen. In 2010 moest er zelfs veel geld bij. Ze draaien met verlies.

Het verlies is nog groter dan uit deze cijfers naar voren komt. Op het moment van overname draaiden de Fair Trade Shops ook al enige jaren met verlies. FTO betaalde daarom voor de overname een zogenaamde badwill (het tegengestelde van de meer bekende goodwill). Deze badwill valt jaarlijks vrij. Deze vrijval is in deze cijfers verwerkt. Zonder deze vrijval zou het resultaat op de eigen Waar winkels nog € 86.000 negatiever zijn.

Personeelskosten
Opvallend zijn de hoge, en stijgende, personeelskosten. Begin 2009 is er een aparte afdeling voor de Waar winkels bijgekomen. Hoeveel personeelsleden FaiRSupport heeft, en hoeveel fte dat betreft, melden de jaarverslagen niet, maar volgens het organigram op extranet zijn er momenteel 24 medewerkers bij FaiRSupport.
In het bedrijfsmodel dat ten grondslag ligt aan de oprichting van FaiRSupport zouden de personeelskosten stijgen van € 779.000 (2007) naar € 892.000 (2010).

In 2010 zijn de totale exploitatiekosten aan de Waar te schatten op € 164.000 (het exploitatieverlies) en ongeveer € 300.000 à € 400.000 aan andere kosten (vooral personeelskosten). Samengevat: er moet jaarlijks ongeveer € 500.000 bij.
Zoals uit bovenstaand staatje blijkt betalen Wereldwinkels daaraan flink mee via hun fee.

Tussenconclusie 1
Wereldwinkels houden op dit moment de Waar winkels in de lucht

Opgemerkt zij dat het bestuur ervan uitgaat dat over 2011 FaiRSupport financieel ongeveer break-even zal draaien. Dat lijkt optimistisch, zeker wanneer bedacht wordt dat de bijdrage van ICCO slechts € 150.000 zal zijn, en de omzet van Waar naar verluidt op index 106 staat t.o.v. 2010.

B. Balans FaiRSupport

De verkorte jaarrekening 2010 is op extranet te vinden.

Beschouwing
Een eigen vermogen van minus € 702.000 is voor een organisatie gewoonlijk fataal. Het betekent immers dat de schulden € 702.000 groter zijn dan de bezittingen, dus dat op een gegeven moment de rekeningen niet meer betaald kunnen worden. Dat dit voor FaiRSupport geen probleem is komt enerzijds door een achtergestelde lening van ICCO van € 500.000. Maar dat alleen is niet voldoende. Het komt vooral door de cadeaubonnen. Wereldwinkels kopen cadeaubonnen bij FaiRSupport, verkopen die aan de klant, de klant betaalt er later in een (misschien andere) Wereldwinkel mee, en die Wereldwinkel vraagt het geld weer terug bij FaiRSupport. Dat duurt gemiddeld meer dan 1,5 jaar. Al die tijd heeft FaiRSupport het geld.
De waarde van de cadeaubonnen die FaiRSupport nog moet terugbetalen aan Wereldwinkels staat als schuld op de balans. Dit bedrag is € 1.652.000.

Tussenconclusie 2
Wereldwinkels houden op dit moment FaiRSupport in de lucht.

C. Verantwoordelijkheden FaiRSupport en verwevenheid FaiRSupport en Landelijke Vereniging

Verantwoordelijkheden
De stichting FaiRSupport is een stichting met het stichtingsmodel waarbij de directie ook het bestuur is. De eindverantwoordelijkheid voor deze financiële situatie ligt volledig bij de directeur. Verantwoordelijk is dus Lieke Vogels.

Toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De raad van toezicht staat de directie met advies terzijde. Ook stelt ze de door de directie opgestelde plannen (begroting en werkplan) en verantwoordingen (jaarverslag en jaarrekening) vast. In de raad van toezicht hebben zitting Ruud Bakhuizen (voorzitter – tevens lid van het bestuur van de Landelijke Vereniging), Jenny Elissen, Wouter Hurts, Bouke van der Meij en Henk Gianotten. De voorzitter van de raad van toezicht is een bestuurslid van de Landelijke Vereniging.

Stichtingsraad
De stichtingsraad houdt de vinger aan de pols vanuit de branche. De stichtingsraad benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht. De stichtingsraad adviseert de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd, maar in ieder geval over de plannen (begroting en werkplan) en de verantwoordingen (jaarverslag en jaarrekening). In de stichtingsraad zitten drie vertegenwoordigers namens de erkende importeurs (Fair Trade Original, De Evenaar, Centrum Mondiaal), een vertegenwoordiger van ICCO en vijf bestuursleden van de Landelijke Vereniging. In de stichtingsraad heeft het bestuur van de Landelijke Vereniging dus de meerderheid.

Gezamenlijke vergaderingen
In de samenwerkingsovereenkomst is het zo geregeld dat Huub Jansen, de directeur van de Landelijke Vereniging, de vergaderingen van de raad van toezicht met de directie van FaiRSupport bij kan wonen. Ook zit Lieke Vogels, de directeur van FaiRSupport, aan bij het bestuur van de Landelijke Vereniging.

Tussenconclusie 3
Het bestuur van de Landelijke Vereniging is volledig op de hoogte van de situatie bij FaiRSupport.

Eindconclusie
FaiRSupport is financieel in de huidige vorm niet langer levensvatbaar.

Bijlage 5

Bestuurscultuur

Een aantal voorbeelden van door directeuren, bestuur en raad van toezicht toegepaste methoden. Deze methoden zorgen ervoor dat de beleidsbepalers de regie vast in eigen hand houden, dat participatie wordt geweerd, en dat tegenstanders geen mogelijkheden
krijgen (noch informatie, noch gelegenheid tot participatie).

 • Vragen om vertrouwen
  "Als bestuur kennen we uw zorgen, twijfels en vraagtekens."
 • Alle communicatiemiddelen worden ingezet ten gunste van de plannen.
  Wanneer informatie eenzijdig wordt verstrekt of reclame wordt gepresenteerd als informatie is er sprake van beïnvloeding door beeldvorming. Dit lijkt intussen de standaard bij de redactie van Wereldzaken. Alleen voorstanders van partnerwinkels
  komen daar regelmatig aan het woord….
 • Verslagen geven een vertekend beeld
  Zie bijvoorbeeld het verslag van de themadag 12 maart 2011, waar te midden van vijf bladzijden jubel over de nieuwe plannen de tegengeluiden in één alinea wordt afgedaan ("Na de inleiding mochten mensen reageren op de inleiding. Diverse
  Wereldwinkels kwamen aan het woord. Zij uitten hun zorgen. Over de uitdagingen, en ook over de mogelijke oplossingen").
 • Successen aan zichzelf toeschrijven, falen externaliseren
  Strenge winter leidt tot slechte financiële jaarcijfers FaiRSupport 2010, aldus de penningmeester van het bestuur.
 • Toepassen van overvaltechniek
  In de verenigingsraad van juni 2011 zegt het bestuur pas op de plaats te maken, maar blijkt wel een onderzoeksopdracht voor het vervolg te verstrekken aan Koelewijn. Participatie in de opdrachtformulering stelt het bestuur niet op prijs.
  Bij de presentaties op 17 oktober wordt vooraf geen informatie verstrekt, zodat wereldwinkeliers en importeurs alleen ter plekke kunnen reageren.
 • Opportunistisch omgaan met thema's en opportunistisch omgaan met tijd.
  In de verenigingsraad van november 2010 is het "vijf voor twaalf" voor de producenten van gifts & living en moet er als de wiedeweerga een keurmerk komen. In het plan dat gepresenteerd is op 17 oktober 2011 komt het keurmerk helemaal niet meer voor. Is het in november 2010 nog "vijf voor twaalf", in juni 2011 maakt het bestuur rustig "pas op de plaats". Ook de fusie, die het ene moment nog urgent en essentieel is, blijkt in november 2011 zomaar een jaar te kunnen worden uitgesteld.
 • Opportunistisch omgaan met toezeggingen
  De nota Samen Ondernemend kreeg in de verenigingsraad van november 2010 een karrenvracht kritiek te verduren, het werd net niet afgekeurd, maar het zou worden aangehouden om te worden aangepast na de discussiedag in maart 2011. Bij de presentatie op 17 oktober 2011 wordt dezelfde nota, volkomen ongewijzigd, opnieuw als basisstuk gepresenteerd.
 • Opportunistisch omgaan met argumenten
  In het visiestuk wordt geconstateerd dat veel leden en vrijwilligers zich de laatste jaren niet herkennen in besluiten die worden genomen. Normaliter zou een bestuur zich dan de vraag stellen: "Wat doen we niet goed?" Zo niet dit bestuur. Hier gebruikt het bestuur de constatering als argument om de leden verder op afstand te zetten door de invoering van een algemene ledenvergadering.
 • Optimistische beeldvorming creëren
  Over de verwachte omzetstijging over 5 jaar wordt door directeuren, bestuur en raad van toezicht de laatste maanden steeds verkondigd dat deze 18% zal bedragen. Zeker, met een goede decembermaand is alles mogelijk, maar het zal wel betekenen dat dit jaar Pasen en Pinksteren zijn samengevallen.

Bijlage 6

Bedrijfscultuur (vervolg)

Eigen vermogen FaiRSupport
Al meerdere jaren achtereen is door de verenigingsraad aan het bestuur om transparantie over de financiën van FaiRSupport gevraagd. In de verenigingsraad van juni 2011 is dit verzoek gehonoreerd. In de presentatie over de financiën van FaiRSupport wordt over het eigen vermogen gezegd geen eigen vermogen, wat in de financiële wereld gelijk staat aan ongeveer € 0 terwijl het in werkelijkheid minus € 702.000 is.
Dit geldt als een doodzonde in de financiële wereld – en daarbuiten.

Het klemt temeer

 • daar het een bestuur betreft van een eerlijke handelsorganisatie, waar fair en
  transparant kernwaarden zijn
 • daar het bestuur de leden op dat moment een voorstel tot fusie met FaiRSupport
  voorlegt.

Q&A Toekomstplan Wereldwinkels | versie t/m 16 oktober 2011
Deze vragen en antwoorden staan op extranet, op de pagina Toekomst. Ook hier wordt de werkelijkheid op bijzondere wijze verwoord. We illustreren dat met een aantal voorbeelden. Hieronder de officiële antwoorden van het bestuur met daarna de onzes
inziens realistische antwoorden.

Zijn erkende leveranciers op de hoogte van het toekomstplan en wat vinden ze er van?
Officiële antwoord:
Het toekomstplan is op 17 oktober ook aan de erkende leveranciers gepresenteerd. Zowel op de noodzaak voor het plan als op het plan zelf wordt verschillend gereageerd door de leveranciers. Op 17 oktober was er onvoldoende de gelegenheid om antwoord te geven op de diverse vragen over wat het plan voor de leveranciers betekent. Daarom wordt een extra bijeenkomst voor leveranciers georganiseerd op 1 november.
Realistisch antwoord:
Het toekomstplan is op 17 oktober ook aan de erkende leveranciers gepresenteerd. De leveranciers waren unaniem kritisch tot zeer kritisch. Meerdere leveranciers verlieten voortijdig ontstemd de bijeenkomst.

Waar komt de financieel onzekere situatie van FaiRSupport vandaan?
Officiële antwoord:
De financiële situatie bij FRS is al vanaf het begin bepaald niet rooskleurig en er is rekening gehouden met een negatief eigen vermogen, gedurende enkele jaren. In de jaren 2007-2009 is het budget gehaald. De onzekere situatie wordt versterkt door tegenvallende omzetten in 2010. De omzetten in 2011 zijn volgens FaiRSupport tot op heden hoopvol, maar pas aan het einde van het jaar weten ze het echt. Het (omzet)resultaat wordt vooral bepaald door het verloop van de laatste maanden van het jaar. Lagere omzetten betekenen een lagere feeopbrengst dan verwacht, terwijl de subsidie van ICCO aan FaiRSupport (2007-2011) wel zoals afgesproken per jaar omlaag is gegaan.
Realistisch antwoord:
FaiRSupport heeft aan de uitgavenkant jaarlijks doelbewust veel geld uitgegeven aan het concept Waar en aan personeelskosten. Daarnaast heeft de primaire taak om door dienstverlening en reclame de omzet met 33% te vergroten geen substantieel resultaat opgeleverd, waardoor aan de inkomstenkant geen stijging van de fee gerealiseerd is.

Welke risico's lopen de Wereldwinkels door de financieel onzekere situatie van FaiRSupport?
Officiële antwoord:
Wereldwinkels zijn zelfstandige organisaties (verenigingen/stichtingen) en hebben daarmee in beginsel een eigen dynamiek, onafhankelijk van de LVWW en FaiRSupport. Door de landelijke dienstverlening wordt een impuls beoogd te geven aan de resultaten van de winkels. Daar heeft de financiële situatie van FaiRSupport gevolgen, omdat niet voluit verder geïnvesteerd kan worden in het verbeteren van de dienstverlening.
Realistisch antwoord:
Wereldwinkels zijn zelfstandige organisaties (verenigingen/stichtingen) en hebben daarmee in beginsel een eigen dynamiek, onafhankelijk van de LVWW en FaiRSupport. Door de landelijke dienstverlening wordt een impuls beoogd te geven aan de resultaten van de winkels. Doordat FaiRSupport op dat punt gefaald heeft, waardoor de omzet van de Wereldwinkels niet gestegen is, terwijl Wereldwinkels wel de jaarlijks verhoogde fee hebben afgedragen zijn veel Wereldwinkels financieel in zwaar weer gekomen. Daarnaast lopen Wereldwinkels een aanzienlijk financieel risico doordat zij erop moeten kunnen vertrouwen dat de door de klant ingeleverde cadeaubon door FaiRSupport weer wordt vergoed. Mogelijk is FaiRSupport hiertoe op enig moment niet meer in staat.

Bijlage 7

Opzeggen en aanmelden als lid van de Landelijke Vereniging
Wereldwinkels kunnen op elk moment opzeggen als lid van de Landelijke Vereniging. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van het desbetreffende jaar. De opzegging moet 4 weken voor einde van het jaar gedaan worden, dus uiterlijk 3 december.

Aan aanmelding als lid is geen termijn gebonden.
Hieronder zijn de relevante artikelen uit de statuten opgenomen.

Wereldwinkels die twijfelen over opzegging hebben ook de mogelijkheid "pro forma" op te zeggen. Een winkel kan dan ongeveer een dergelijke brief schrijven:
"Hierbij zeggen wij het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging op. Dat betekent dat wij tot en met 31 december 2011 lid zijn. Wij behouden ons echter het recht voor, als de uitkomst van de verenigingsraad van 28 januari ons daar aanleiding toe geeft, ons weer aan te melden als lid per 1 januari 2012. Alsdan zullen wij u dat uiterlijk 1 maart 2012 mededelen."

Lid verenigingsraad
We wijzen voor de volledigheid op het volgende.

De leden van de verenigingsraad worden gekozen door de districten. De districten zijn volledig vrij in hun keuze, zij kunnen ook personen afvaardigen die verbonden zijn aan een winkel die geen lid is of zelfs personen afvaardigen die in het geheel niet werkzaam zijn bij een Wereldwinkel (Huishoudelijk reglement, artikel 14, lid 7).

Uit de statuten
Einde van het lidmaatschap
Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. wanneer de organisatie, welke lid is, ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
 2. ….
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 

17/10/2011 Presentatie aan Wereldwinkeliers in Culemborg van de plannen van de Landelijke Vereniging en FaiRSupport

17/10/2011 Presentatie aan Wereldwinkeliers in Culemborg van de plannen van de Landelijke Vereniging en FaiRSupport

Verslag van WW Groningen

DOWNLOAD VERSLAG ALS PDF-FILE >

Impressie van de bijeenkomst, 17 oktober 2011, 19.00-20.35 uur in Culemborg, waarin de Landelijke Vereniging en FaiRSupport hun toekomstplannen presenteren aan Wereldwinkeliers.
Eerder op de dag, van 17.30-18,30 uur, zijn op dezelfde locatie de plannen gepresenteerd aan de erkende importeurs, vertegenwoordigd door ongeveer 35 personen.

WW Groningen heeft na de opzegging op uitnodiging van Landelijke Vereniging en FaiRSupport op 6 oktober in Culemborg met deze organisaties gesproken. Daarbij is aan WW Groningen verzocht de opzegging te heroverwegen op basis van de nieuwe toekomstplannen. Mede daarom is WW Groningen aanwezig.

Aanwezig zijn:
• Mariet van Amstel van Schuttelaar en Partners
• Albert Koelewijn van Koelewijn en Partners

van FaiRSupport in een officiële rol
• Lieke Vogels – directeur
• Wouter Hurts – lid raad van toezicht
• Bouke van der Meij – lid raad van toezicht
(en diverse medewerkers zoals Gerdien Boers, Rob Boijmans, Annelies Loog, Ron van Vliet
en Douwtje de Vries)

van de Landelijke Vereniging
• Huub Jansen - directeur
• Mirjam van 't Veld – voorzitter bestuur
• Simon Zuidema – lid bestuur
• Lars Moratis – lid bestuur
• Annemarie Zilverberg – lid betuur
(en diverse medewerkers zoals Francien van Eersel en Liesbeth van 't Ende)

en ongeveer 60 wereldwinkeliers, waaronder voor WW Groningen:
• Myrte Gosen – voorzitter
• Renze Torensma - secretaris
• Albert Hebels – penningmeester (verslag)

Een voorbehoud bij dit verslag: mogelijk is niet van alle sprekers de juiste naam of hoedanigheid vermeld.

Opening
Mariet stelt zich voor als presentator, en verzoekt over de toekomst te praten en niet over het verleden. (iets wat in de hieraan voorafgaande presentatie aan de importeurs waarschijnlijk niet gelukt was)
(overigens vervult Mariet de rest van de avond een rol als microfoondrager - wat een medewerker van de Landelijke Vereniging of FaiRSupport ook prima had kunnen doen).

Inleiding
Mirjam (hierna in dit verslag: MvtV) leest een inleiding voor. Ze zegt het fijn te vinden dat er zo veel belangstelling is, dit is een belangrijk moment. Er wordt nu tekst en uitleg gegeven van de plannen, gebaseerd op de visie, neergelegd in Samen Ondernemend. Ze is trots op wat al bereikt is. Verandering is echter noodzakelijk, anders zijn we over 10 jaar marginaal. Allereerst heeft het bestuur, zo zegt ze, veel geluisterd het afgelopen jaar. Daarnaast zijn externe deskundigen geraadpleegd. Wat vooral opviel zijn de verschillen. Uit de mobilisatie van velen spreekt betrokkenheid.
Wat nu gezocht wordt is verscheidenheid in eenheid. Als bestuur zoeken we naar verbinding, zegt ze.
Koelewijn is een bureau met veel ervaring. Albert Koelewijn heeft gesproken met veel leden en de diversiteit van de inzichten gehoord. Hij heeft een plan gemaakt dat gelet op het huidige draagvlak en de financiën realistisch is. De uitgangspunten zijn onze droom van meer omzet, 25% meer in 2016 ten opzichte van 2010, en het besef dat het niet verder kan op de oude voet. Tegelijkertijd is een toekomst met volledige commercialisering onwenselijk, we moeten geen Blokker worden. Er is een juist evenwicht nodig tussen ideëel en zakelijk. Onze visie is een krachtige organisatie met 12.500 vrijwilligers met inzet en vakmanschap. De idealen in de winkel, inzet voor een betere wereld. Het toekomstbeeld is een gezamenlijkheid, waarbinnen elke winkel een eigen keuze maakt. In het toekomstbeeld is er de keuze voor elke winkel. En gezamenlijk inkopen als oplossing van kosten. Solidariteit en zorg voor elkaar is nodig. In die visie hoort ook meer inspraak. Nu zijn er klachten over het zich niet gehoord voelen. In de nieuwe structuur zal er – dat zult u zo dadelijk zien – daarom sprake zijn van een alv met 3 commissies.

Verder kiezen we vooralsnog voor uitstel van de fusie met FaiRSupport, zo zegt ze. Pas als FaiRSupport weer financieel gezond is komt de fusie er, daarover spreken we criteria af. Dit is enkele weken geleden besloten. In 2012 zullen we de juiste manier van samenwerken onderzoeken. In 2012 vindt ook de evaluatie van FaiRSupport plaats. De fusie kan daarna, wanneer aan criteria voldaan is, gestalte krijgen.

Wouter Hurts neemt hier het spreekstokje over. De eerste stappen van FaiRSupport waren "op krukken", zo zegt hij. Daarna volgde een trage ontwikkeling, wel groei maar te weinig. Er is veel geleerd van de tussenevaluatie van 2 jaar geleden. Dat is nog niet voldoende, komend voorjaar komt er een nieuw meetinstrument. Met de voorliggende plannen worden de ontwikkelingskansen vergroot. Fairtrade is in, dat biedt kansen. Met verdere professionalisering en integratie moet kosten inefficiency worden tegengegaan.

Presentatie
De presentatie wordt gegeven door Albert Koelewijn (hierna in dit verslag: AK). Hij gebruikt 10 sheets. De sheets worden niet uitgedeeld, en zijn later ook niet op extranet gezet. AK stelt zichzelf voor. Koelewijn & Partners heeft 15 medewerkers, hun specialisme is formules in de detailhandel. Hij is zelf een tijdje voorzitter van een Wereldwinkel geweest.

De werknaam van de nieuwe organisatie is ProFairTrade. Hij geeft eerst aan hoe de opdrachtverlening is gegaan. Hij heeft eerst een desktop-onderzoek gedaan, en stapels documenten doorgenomen. Ook is gesproken met vertegenwoordigingen van de winkelraad, Holland Zuid West, importeurs, de directies en de stuurgroep.

Hij constateert dat er verschillende stromingen zijn, met verschillende behoeftes en ideeën. Om op een hoger niveau te komen moet er intensiever worden samengewerkt, zo is zijn conclusie.
Maar volgens AK is in dit plan aan iedereen gedacht. Hij benoemt als kernbegrippen:
- intensieve samenwerking met de importeur
- cash & carry blijft
- gezamenlijk het volume verhogen
- meer vraaggericht.

Daarom is er een plan ontwikkeld met keuzemogelijkheden voor winkels. Hij licht dit toe. De kenmerken van de keuzes zijn, zo blijkt uit zijn exposé, de volgende:

Model 1
- basisconcept
- contract voor 1 jaar
- focus op maatschappelijke betekenis
- fee 3%
Dit model heeft wel dezelfde, herkenbare uitstraling. AK stelt dat het beeld (de huisstijl) van nu prima is, uniformiteit is belangrijk. Deze winkels nemen geen centrale diensten af, doen niet mee met landelijke pr, en worden door relatiebegeleiders bezocht, dit zijn getrainde vrijwilligers. AK's typering: "een winkel op eigen benen, vrijheid troef".

Model 2
- semi-professioneel concept
- contract voor 3 jaar
- focus op lokaal ondernemerschap
- fee 5%
Dit model neemt meer dienstverlening af, het neemt deel aan landelijke campagnes. Vrij invullen assortiment. Wel mogelijkheid, geen verplichting, tot meer categoriemanagement (centrale inkoop).

Model 3
- professioneel concept
- contract voor 5 jaar
- doelstelling omzet maximalisatie
- fee 7%
Dit model kent gezamenlijk promotie en gezamenlijke inkopen. En extra kortingen bij de importeurs. Het voorraadrisico wordt door de winkel en de importeur gedeeld. Inkopen gaat via voorordenen (dus er is gezamenlijk categoriemanagement). De focus in dit model is op de kracht van samen, samen met de importeurs "die dat aankunnen".
Model 3 is eigenlijk voortborduren op de huidige partnerwinkels. Eenzelfde variant, de Waar, wordt soms model 4 genoemd, maar is niet wezenlijk anders georganiseerd.

Hij verwijst naar het rapport, dat omvangrijk is. De stukken worden straks uitgereikt. Hij benadrukt betrokkenheid. De winkel is en blijft lokaal een entiteit, dat is heel belangrijk.
Elke winkel heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maakt zijn eigen keuze. Winkels kunnen doorgroeien, aldus AK, van model 1, naar 2, naar 3, daar zijn de contracttermijnen op afgestemd.
Hij meldt ook dat het goed is om te zeggen dat het cafetariamodel geen oplossing biedt. Dat is hier totaal niet werkbaar.

Organisatiestructuur
Dan legt hij een sheet voor met de nieuwe organisatiestructuur. Hij legt uit dat er een alv komt, waarin de importeurs geassocieerde leden zijn (ze mogen niet meestemmen), en dat veel wordt gedelegeerd naar 3 commissies. Dat zijn commissies voor inkoop en assortiment, voor marketing en reclame en voor ontwikkeling fairtrade.
En dat het geheel geleid wordt door een "directeur met visie". Hij benadrukt "met visie". De juridische fusie komt er op termijn. Voor die tijd kan er al worden samengewerkt op operationeel niveau, hij benoemt telefoon & ict, dat scheelt kosten.

Vragen
Hier vraagt Mariet om vragen. Graag kort en bondig, zegt ze, noem je naam en hoedanigheid, en zeg van wie je antwoord verwacht: Albert Koelewijn (AK), bestuur Landelijke Vereniging, of raad van toezicht FaiRSupport.

Erik Bier, verenigingsraadslid Holland Midden
- Hoe voorkom je dat een winkel van model 1 meedoet aan landelijke acties (waar ze niet voor betalen)? AK vraagt retorisch of je dat wel moet willen voorkomen, en zegt ook dat de precieze invulling nog moet plaatsvinden.
- Een huisstijl gaat 5 tot 7 jaar mee, wordt meestal in 5 jaar afgeschreven. Waarom wordt die niet meegenomen? AK geeft aan aanpassing niet nodig te vinden. 5 tot 7 jaar vindt hij ambitieus. Bij Pearl is het 10 jaar vast.
- De besluitvorming bij 2 verenigingsraden per jaar wordt traag genoemd, hoezo is er versnelling als dat 2 alv's wordt (of zelfs teruggaat naar 1 alv per jaar)? AK geeft aan dat er snel "geschakeld" kan worden, via de commissies. Hij licht toe dat de commissies daartoe verregaande mandaten krijgen. (iemand roept: drie winkelraden? is dat een verbetering?)
- AK licht verder toe dat Libris zo werkt. Het gaat om vertrouwen. Jaarplan en commissies zijn de middelen. Een cruciale basis is vertrouwen.

Peter Winden, WW Oosterbeek
- Zijn de 3 modellen winkels even stemgerechtigd? AK geeft aan dat zijn idee een maximale classificatie in twee typen is: grote winkels 2 stemmen, kleine winkels 1 stem. Verdere opdeling is niet meer praktisch. Maar het is aan de vereniging zelf om daarover te beslissen.

Kees van Uitert, WW Scheveningen
- Is er evenwicht tussen fee en mate van dienstverlening? Met andere woorden: krijgen WW voor 5% meer dienstverlening dan nu voor 4%? AK: Nee, minder dienstverlening of hooguit ongeveer dezelfde.

Roel Klaarhamer, verenigingsraadslid Utrecht 't Gooi
- Is het de doelstelling van het bestuur om met een alv de winkels meer op afstand te zetten? MvtV: Andersom. Iedereen krijgt stemrecht, er is geen vertegenwoordiging
meer.

Bart Westra, WW Amsterdam ABAL
- 25% omzetdoelstelling over 5 jaar, hoe onderbouwd en reëel is dat? Tenslotte is de hogere fee eraan gekoppeld. AK: Is haalbaar, als je maar professionaliseert! Zeker als je ziet hoe fairtrade in de markt ligt, maar het vereist wel de concretisering van alle onderdelen in de plannen, en winkels en leveranciers die professioneel werk gaan leveren.
- Hoe is dat te rijmen met een deel van de winkels in model 1? AK: Substantiële groei is zeker mogelijk. Hier mengt Simon Zuidema zich in het discours. Hij meent vanuit zijn eigen winkelpraktijk dat het goed mogelijk is, de partners bewijzen het. De rekenmodellen zijn nog niet klaar, die zitten straks bij de stukken. De groei zit met name in de hoogste modellen.
- Over de afgelopen 5 jaar zou de groei 33% zijn, dat wordt toch ook niet gehaald? Wouter Hurts geeft hierop een (lang) antwoord. De kernwoorden van zijn betoog zijn dat er 18% groei over 5 jaar verwacht wordt, dat 2010 een ongelooflijk lastig jaar was, maar dat 2011 herstel laat zien. Lieke Vogels meldt indexen voor Waar en partnerwinkels van 106 tot heden en voor getransformeerde gewone winkels van 101, allemaal op basis van via Blue Retail bij FaiRSupport bekende gegevens.
- De 25% omzetdoelstelling over 5 jaar, nogmaals, hij ziet in het antwoord van AK nogal wat slagen om de arm, vindt het bestuur 25% wel realistisch? Simon Zuidema wijst erop dat het lukt, hij noemt het succes van WW Roermond, dat naar een betere locatie verhuisde, en een omzetgroei haalde van 200%! MvtV geeft aan dat de rekenmodellen volgen. Het is zeker het streven en de ambitie. AK nuanceert "de slagen om de arm". Professionaliteit is volgens hem nodig. Het is een samenhangend geheel, waarin iedereen moet meewerken. Lieke Vogels vult nog aan dat locatie erg belangrijk is.

Theo van Meijel, WW Houten
- Wil graag de algemene opmerking maken ter ondersteuning van het voorgaande dat professionaliteit op alle fronten nodig is. WW Houten heeft op 50 m² toch maar liefst een omzet van € 220.000 gehaald, en groeit nog steeds 7% per jaar. En de inkopers werken met de gulden regel: niet 1, maar 3 of 4 van elk product.
- Hij heeft een vraag aan Erik Bier. Waarom zou het Libris model hier niet beter kunnen werken dan het huidige model? Natuurlijk is er durf voor nodig om mandaat af te staan.

rik Bier, verenigingsraadslid Holland Midden
- Stelt dat een alv geen verschil maakt met de huidige situatie. Er moeten nog steeds 2x per jaar cruciale besluiten worden genomen.

Willemijn Lammers, ICCO
- Ziet een spanningsveld tussen inspraak en het dienstverleningsmodel. Ze vraagt hoe AK het vindt dat de fusie niet doorgaat? AK zegt dat hij onderscheid maakt tussen de juridische fusie en de operationele. Besturen is juridisch, samenwerken kan eerder op praktisch en operationeel niveau. MvtV geeft aan dat op dit moment de juridische fusie
niet aan de orde is, en dat met de achterban in de toekomst criteria voor het doorgaan van de fusie zullen worden afgesproken. Dus nu wel al een operationele maar geen juridische fusie. "In de praktijk ben je samen."

Ed van Aart, WW ´s-Hertogenbosch
- Vindt het verhaal over omzetten wel héél vaag. De hele detailhandelsomzet in NL gaat omlaag. Hij zou graag een vergelijking in m² zien, dat zegt iets. En partners vormen geen eerlijke vergelijking als er ook verhuizingen tussen zitten. Hij vraagt om duidelijkheid, ook over de omzetten van Waar? MvtV noemt als pluspunt de 12.500 vrijwilligers. Echter, het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Ze waarschuwt. Dan kan in de komende jaren problematisch worden. (dit lijkt geen antwoord op de vraag)
- Vraagt AK wat nú de zwakke plekken van de organisatie zijn? AK zegt dat die genoemd worden in het businessplan. Daarop zijn de modellen gebouwd, het zit erin vervlochten. MvtV weidt er (opnieuw) over uit dat het werven van vrijwilligers in NL een lastige opgave is.

Hans Potters, WW Oegstgeest
- De totale omzet is nu zoiets als € 30 miljoen, zelfs met 25% erbij blijft het niche. Gifts & living bij V&D, Hema enzovoort is best een goed doel. WW horen zich echter juist te onderscheiden van massaproductie, komt dat in plannen voor? Simon Zuidema zegt dat dat juist is waar naar toe gewerkt wordt in de plannen. De vrij algemene ervaring is dat de verkoop van fairtrade food behalve bij supermarkten ook bij WW stijgt, en datzelfde kan ook bij gifts & living. V&D heeft een andere aanvoervraag, mainstream. Daar kan het, wij moeten meegroeien.
- Welke producenten zijn in staat die aantallen te leveren? Alleen toch Zuidoost Azië? Moeten we Afrika laten vallen? Simon Zuidema: We moeten kijken waar het mogelijk is, we kunnen ze ook helpen mogelijkheden te creëren in Afrika en Latijns-Amerika. Dat kan door allemaal in de keten met elkaar samen te werken. En met een soort keurmerk à la Max Havelaar voor gifts & living. Huub Jansen geeft aan dat het niet om grote producenten hoeft te gaan. Hij weidt nog verder uit door aan een gesprek met Joan Karanja te refereren waarin zij vertelde van een levering van 2 maal 10.000 zeepsteenbeeldjes uit Afrika aan Amerika – dus het is niet alleen ZO Azië waar dit
mogelijk is, aldus Huub

Myrte Gosen, WW Groningen
- Wat krijgt een winkel in model 1 voor 3%, en hoe vrij is de inkoop? AK. Helemaal vrij. De winkel krijgt het gebruik van de huisstijl, toegang tot extranet, dat soort zaken. Het precieze pakket moet nog uitgewerkt worden.
- Wat is het verschil tussen Waar en WW in model 3? AK. De verschijningsvorm verschilt, de dienstverlening erachter is dezelfde. Hij vergelijkt het met het verschil tussen een Skoda en Volkswagen: van dezelfde fabriek, met dezelfde motor.

Herman de Wolff, WW Delft, verenigingsraadslid Holland Zuid West
- De Waar winkels zijn toch eigendom van FaiRSupport, FaiRSupport loopt hierover ondernemersrisico, hoe zit dat in het plan? AK begint uit te leggen dat het voorraadrisico gedeeld moet worden tussen importeur en winkels. (AK lijkt de vraag niet goed te begrijpen)
- Herman licht zijn vraag toe. Dan antwoordt AK dat z.i. de eigen winkels eruit moeten, hooguit 1 of 2 erin, maar meer voor testen en zo. (iemand roept: er zijn er nu 5 eigen)

Bart de Jong, WW Sassenheim, verenigingsraadslid Holland Zuid West
- Hij ziet een primair probleem van financiële aard: geen externe financiering meer voor de Landelijke Vereniging en het aflopen van de subsidie voor FaiRSupport. Hij denkt dat er in de personeelskosten gesneden moet worden. Hoe zit dat in de plannen verwerkt? AK geeft aan dat het zeer relevante vraagstukken zijn. MvtV stelt (zonder te realiseren hoe dubbelzinnig haar woorden zijn) "we moeten een balans met elkaar vinden". Er is nog wat tijd voor nodig. Ze kondigt aan de criteria voor de fusie voor te leggen, en gezien de financiële situatie wordt dit volgend jaar. Het is niet eenvoudig, er is een uitweg nodig. Alles verandert voortdurend en er zijn nog onzekerheden. Daarom, zo
kondigt ze aan, wordt het geheel niet voorgelegd in de verenigingsraad van 26 november 2011, maar in een verenigingsraad van 28 januari 2012. Dus de verenigingsraad wordt uitgesteld, waarbij nog overwogen was de minder belangrijke onderdelen digitaal af te handelen.
- Vraagt waar de financiële transparantie van FaiRSupport blijft? Wouter Hurts antwoordt dat het signaal is opgepakt en dat de verkorte jaarrekening van 2010 sinds een paar weken op extranet staat. (iemand roept dat het er net vrijdag op gezet is)
- In die cijfers is, aldus Wouter Hurts, zichtbaar dat de vermogenspositie van FaiRSupport aandacht behoeft, want FaiRSupport is, zo heeft hij al eerder betoogd, gestart met krukken, namelijk een negatief eigen vermogen van 6 ton
(iemand roept dat dat niet waar is, er is gestart met 0), - en dat goedgekeurd in het bedrijfsplan staat, zij het dat er min 3 ton zichtbaar was, waarna er redelijke jaren volgden, maar 2010 liep een forse deuk op, waardoor er nu
min 7 ton is. (dit verhaal was onnavolgbaar)

Erik Bier, verenigingsraad Holland Midden
- Na de tussenevaluatie 2 jaar geleden is er geen verbetering in de financiën bij FaiRSupport opgetreden, waarom nu wel vertrouwen? Wouter Hurts zegt vertrouwen te hebben. Hij deelt ook mede dat er, wat volgens hem ook heel belangrijk is, een positieve cashflow is.

Riet Horsten, WW Oosterbeek
- Hoe autonoom is een winkel in model 3? Simon Zuidema geeft aan dat partnerwinkels in hetzelfde schuitje zitten, alles gaat in overleg. Nu is de eis bij partners minimaal 25%, maar WW Heemskerk zit al op 50% centraal inkopen! AK voegt toe dat zelfs bij 100% via de centrale inkoop, de winkelinvulling een plaatselijke aangelegenheid blijft. (Huub Jansen roept dat 25% als minimum niet meer te handhaven is, dat moet omhoog).

Afsluiting
Met het oog op de tijd was dit de laatste vraag, de bijeenkomst wordt beëindigd.

Bij het vertrek worden enveloppen met drie documenten uitgereikt:
• Toekomstvisie 111017
• Business plan, van Koelewijn & Partners
• Samen ondernemend
(het laatste is de ongewijzigde notitie die eerder aan de verenigingsraad van november 2010 is aangeboden).
Deze documenten zijn 18 oktober ook op extranet gezet.

 

Verklaring WW Groningen - 5 september 2011

5 september 2011

DOWNLOAD BRIEF ALS WORD-FILE >

DOWNLOAD BRIEF ALS PDF-FILE >

Beste Wereldwinkeliers en importeurs,

Wereldwinkel Groningen heeft, met pijn in het hart, vandaag het lidmaatschap opgezegd
van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. In deze brief lichten we graag toe hoe we tot dit besluit zijn gekomen, en waarom we het hebben genomen.

Geen gemakkelijk besluit, allesbehalve, maar wij zagen geen alternatief meer. Het gezamenlijk besluit, van bestuur en coördinatoren, is zeker niet lichtvaardig genomen. Het is onderwerp geweest van twee hei-, in ons geval kleidagen, en heeft meermalen op de agenda van onze bestuursvergaderingen gestaan.

Voor het opzeggen van het lidmaatschap hebben wij drie samenhangende redenen.

 • De tegenvallende kwaliteit van de dienstverlening van FaiRSupport
 • De fusieplannen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en FaiRSupport
 • De ‘schijndemocratie’ van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels


Tegenvallende kwaliteit van de dienstverlening van FaiRSupport
Wereldwinkel Groningen heeft al vele jaren problemen met de kwaliteit van de dienstverlening van FaiRSupport. Dit betreft zowel de winkelondersteuning als de landelijke reclame. We hebben meermalen (in 2009 en in 2010) met de directie om de tafel gezeten (ook samen met Wereldwinkels uit andere grote steden) om deze problemen te bespreken, er is zelfs een mediator in ingeschakeld. Ondanks beloftes om de kwaliteit te verbeteren zijn alleen onze problemen met het kassasysteem Blue Retail na twee jaar enigszins opgelost. De productfolders zijn ons inziens nog altijd beneden de maat. Ze bevatten bijvoorbeeld producten die bij veel Wereldwinkels niet te krijgen zijn (cosmetica, FTO-koffie) en geven ruim aandacht aan het randassortiment – eigenlijk ‘over de rand’ assortiment: producten die niet weerspiegelen waar Wereldwinkels voor staan, maar vooral de uitstraling hebben “we verkopen een goed gevoel”. En landelijke acties als CJP of de Duurzame Waardekaart geven Wereldwinkels meer problemen dan voordelen.

FaiRSupport is een organisatie die opgericht is om de omzet van de fair trade producenten in 5 jaar met 33% te vergroten onder meer door Wereldwinkels in hun winkelexploitatie te ondersteunen. Wat we zien is dat daar niet veel van terecht komt. De omzet stijgt maar mondjesmaat (vooral door prijsverhogingen) en de laatste jaren stoppen steeds meer Wereldwinkels (in 2010 weer acht), waarvan de helft écht stopt en de andere helft zelfstandig verder gaat. Veel van de huidige Wereldwinkels “houden het hoofd financieel maar net boven water”. Dat beeld zien we ook in toenemende mate terug bij de importeurs. Het beleid van FaiRSupport, gericht op schaalvergroting, vormt nu al,bijvoorbeeld ten aanzien van de partnerwinkels, een verdere bedreiging voor het voortbestaan van de kleine Wereldwinkels en voor de kleinere importeurs en kleinere producenten.
Juist omdat ook wij een gezonde sector voorstaan, kunnen we ons niet vinden in de wijze waarop FaiRSupport in deze opereert. De houding van FaiRSupport is naar ons oordeel niet dienstverlenend aan de sector, en niet effectief. Wat ons ook stoort is dat FaiRSupport vooral promotor is van de eigen rol, en van de Waar winkels.

FaiRSupport mijdt daarenboven transparantie. Door de stichtingsvorm hoeft FaiRSupport geen inzicht te geven in financiële cijfers. Maar feit is dat er vier jaar achtereen verlies is geleden – ondanks een bijdrage van ICCO van bijna € 2 miljoen! – en dat het eigen vermogen eind 2010 minus € 703.000 bedraagt. Met andere woorden: FaiRSupport staat op de drempel van een faillissement.

De fusieplannen van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en FaiRSupport
Onze tweede reden om het lidmaatschap op te zeggen betreft dan ook de plannen voor de fusie en de inperking van de autonomie van de leden. Wij zien daar niets in. De belangrijkste elementen uit de plannen waar we moeite mee hebben zijn de centrale inkoop (want een assortiment in een universiteitsstad dient een ander te zijn dan in een dorp in het Gooi of een plaats in Twente) plus de aansprakelijkheid van de leden voor het daarbij behorende financiële risico, en de organisatie na de fusie (zowel qua democratisch gehalte als financiële gezondheid). De plannen gaan voor de leden betekenen dat ze meer uit handen moeten geven en meer centraal geleid gaan worden (in franchisevorm of coöperatieve vereniging), en meer financieel risico gaan dragen. Niet alleen zien wij voor onze eigen winkel niets in een dergelijke constructie. Daarnaast willen wij niet meer lid zijn van een vereniging die zo weinig waarde hecht aan de eigenheid van Wereldwinkels.
De plannen verlagen in feite de eigen vrijheden van de winkels, en zorgen er daardoor voor dat de autonomie en het gevoel van verbondenheid gaan verdwijnen. Veel Wereldwinkeliers zullen het werkplezier verliezen en ermee stoppen, zo verwachten wij.

De ‘schijndemocratie’ van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
De derde reden van onvrede schuilt in de democratische organisatie die de Landelijke Vereniging zegt te zijn, en ook behoort te zijn. Maar wat we daar zien is dat de beide directeuren en het bestuur alle communicatiemiddelen, zoals Wereldzaken, extranet en de stukken voor de verenigingsraad, aanwenden om promotie te maken voor de eigen plannen. Inhoudelijke discussie wordt systematisch uit de weg gegaan, argumenten worden niet uitgewisseld, tegenstanders worden niet aan het woord gelaten en tegenargumenten worden weggelaten uit verslagen. Andersdenkenden worden bestempeld als negativisten en als bang zijnde voor verandering.
Tijdens de laatste verenigingsraad bleek dat het bestuur, ondanks een zogenaamde pas op de plaats, onverkort doorgaat met de voorbereiding van de fusieplannen. Ondanks toezeggingen in de eerdere verenigingsraad was zonder verder overleg Bureau Koelewijn al ingeschakeld. Op vragen om inzicht in de financiële situatie van FaiRSupport voorafgaand aan de laatste verenigingsraad verwees het bestuur naar de presentaties van de directeuren. Lieke Vogels vermeed in haar presentatie echter zorgvuldig bedragen te noemen. Haar bullet (pagina 23 van de presentatie, te vinden op extranet) luidt zeer eufemistisch “Geen eigen vermogen”.
We kunnen niet anders concluderen dan dat het bestuur de leden niet volledig informeert en dat ze dat bewust doet. Van een vereniging met een dergelijke bestuurlijke cultuur willen wij geen deel meer uitmaken.

Afsluitend
Het verlaten van de vereniging is voor ons zeker geen peulenschil. De problemen met FaiRSupport bestaan al langer maar de nu voorliggende plannen plaatsen ons voor de keuze. Gaan we mee met een organisatie waar we geen vertrouwen in hebben of kiezen we voor een andere weg?
De afgelopen maanden hebben we met veel andere winkels en met importeurs gesproken. Breed heerst er onvrede over de koers van de beide centrale organisaties in Culemborg. Op de vraag of we in aanloop tot de definitieve beslissing in de verenigingsraad van november geloven dat er nog verandering gaat komen in de door directeuren en bestuuringeslagen weg is het antwoord echter helaas negatief.

We stappen er nu dus uit, maar we gaan verder, en we werken niet alleen. We blijven ons verbonden voelen met elke Wereldwinkelier en elke importeur. We hechten aan solidariteit. Verbondenheid is de basis van de wereldwinkelbeweging. Elke winkel of importeur kan een beroep op ons doen. We staan open voor elk initiatief. Het welzijn van de fair trade producenten geeft ons blijvend inspiratie en bestaansrecht.

 

Bestuur en coördinatoren Wereldwinkel Groningen
5 september 2011


Voor reacties is een apart e-mail adres opengesteld: wereldwinkelgroningen[at]hotmail.nl.
Alle mails worden beantwoord. Als daarom verzocht wordt nemen we ook telefonisch
contact op. Deze tekst is eveneens geplaatst op www.wereldwinkelforum.nl.

 

Brief Zuid-Holland West - 11 mei 2011

11 mei 2011 

DOWNLOAD BRIEF ALS WORD-FILE >

Betreft: toekomst Wereldwinkels

Beste collega Wereldwinkelbestuurders,

Wij, Wereldwinkels uit Zuid-Holland-West, hadden graag op de discussiebijeenkomst in maart in Culemborg onze ideeën over de toekomst van de Wereldwinkelorganisatie gepresenteerd. De  dag bood hier echter nauwelijks ruimte voor. Daarom leggen we deze graag aan u in de vorm  van deze brief voor, met het verzoek om deze ideeën mee te wegen in uw standpuntbepaling  ten behoeve van uw komende districtvergadering, zodat ze in juni deel zullen kunnen uitmaken  van de besprekingen in de Verenigingsraad, als het over de échte kern van onze Toekomst zal  gaan.

Zorgen over het functioneren van de vereniging
Aanleiding voor deze brief is dat we ons zorgen maken. Ondanks de breed gedragen en  principiële kritiek in de Verenigingsraad van november ZUID op de concept Meerjarenvisie van het bestuur, en ondanks de toezegging van het bestuur "dat er over een nieuwe versie in een  bijeenkomst in februar/Ymaart breed zou worden gediscussieerd" (anders was de visie direct weggestemd), heeft deze discussie opnieuw niet plaatsgevonden.
De sfeer van de dag in maart was informeren, en nauwelijks luisteren naar de mening van Wereldwinkels. Zoals het verslag van de dag aangeeft: "zij (wereldwinkels) hadden geen of te  weinig informatie over de uitdagingen om te begrijpen waarom het bestuur bepaalde  oplossingen voorstelde in de meeijarenvisie". Dat het verslag de weinige opmerkingen die door Wereldwinkels in het plenaire deel gemaakt konden worden, dan ook nog negeert, onderstreept  waar het ons inziens momenteel niet goed gaat.

Landelijke organisaties die eenzijdig bepalen wat lokale, zelfstandige stichtingen oof vereniginge van wereldwinkels moeten doen: als dat de toekomst is van de wereldwinkels beweging, dan passen wij.
Maar: we geloven dat het nog anders kan. Vandaar dit tien-puntenplan.

Waarom nu: moment voor heroverweging
Als Wereldwinkels staan we voor een belangrijke verandering: werden de landelijke organisaties tot nu toe deels betaald uit overheidssubsidies, dat is de laatste jaren behoorlijk aan het  veranderen. Lokaal is dat vaak al eerder gewijzigd: veel winkels zijn gewend hun eigen broek op te houden, maar ook centraal verandert dit beeld nu drastisch. De afbouw van subsidies  zorgt dat we als Wereldwinkels de volle geldschieters worden van de landelijke organisaties, behoudens speciale projecten en behoudens de leveranciersbijdragen voor certificering. Op 1 januari 2012 werkt FairSupport vijfjaar voor wereldwinkels; we hebben als Wereldwinkels bij  de oprichting afgesproken op basis van de ervaringen te evalueren of we na deze periode op deze wijze door moeten gaan met de winkelbegeleidìng. Alle reden dus om nu principieel na te  denken over de toekomst. Op basis van de ervaring in onze regio geloven we dat het verstandig is om tot aanpassing van de voorgestelde koers te komen. Dit hebben we  geformuleerd in de volgende tien punten.

Tien-puntenplan toekomst Wereldwinkels

 1. De landelijke ondersteuningsorganisaties gaan weer werken in opdracht van de Wereldwinkels. De Wereldwinkels bepalen via de vereniging waarop de ondersteuning zich  richt, en hoeveel geld er naar de verschillende onderdelen gaat: wie betaalt, bepaalt. Winkels worden veel meer betrokken bij de wijze van uitvoering van de landelijke ondersteuning. Meer dan nu wordt gebruik gemaakt van de kracht en creativiteit van individuele winkels.
 2. Een groter aandeel van het geld van wat Wereldwinkels nu voor landelijke organisaties  afdragen (fee aan FairSupport en contributie aan landelijke vereniging) gaat straks naar  taken die de landelijke vereniging nu uitoefent, en mindergeld naar taken die FairSupport nu uitoefent. Concreet: minder geld voor taken rond winkelbegeleiding en meer geld voor  informatie over Fairtrade, lobby voor Fairtrade, kennisopbouw over Fairtrade en woordvoerderschap over Fairtrade, training van vrijwilligers en kennisuitwisseling tussen Wereldwinkels (o.a. regiowerk).
 3. Voor de algemene kosten van de landelijke organisatie blijven we uitgaan van solidariteit:  grote winkels betalen meer dan kleine winkels.
 4. Winkels die dat willen, kunnen kostendekkend extra expertise inhuren. De landelijke organisaties bemiddelen daar indien gewenst bij, maar nemen niet het risico door deze  expertise zelf in huis te houden.
 5. De landelijke organisaties nemen niet het risico van het inkopen of de exploitatie van  winkels. De financiële risico's daarvan kunnen en willen we als gezamenlijke winkels ook  niet dragen.
 6. De vereniging bundelt alle Wereldwinkels (getransformeerde en niet getransformeerde) die  primair vrijwilligersorganisaties zijn. Die kracht blijven we benutten. Het netwerk van  (oude en nieuwe) vrijwilligers is zeer waardevol om het verhaal over en enthousiasme voor  Fairtrade door te kunnen geven. Een WAAR-winkel of een andere Fairtradewinkel met een  commerciële exploitant wordt niet vanuit de vereniging gefaciliteerd. Uiteraard blijven we er als Wereldwinkels voor gaan dat Fairtrade ook in reguliere winkels verkocht gaat worden, en zo ondersteunen we deze winkels wel met onze algemene publiciteit.
 7. Consequentie van het bovenstaande kan zijn dat er een maximum aan de omzetgroei en  professionaliteit als detaílhandelsbedrijf van een Wereldwinkel zit. Dat hoeft niet erg te  zijn: als de Wereldwinkel het plaatselijke enthousiasme voor Fairtrade doet toenemen, kunnen andere winkels gestimuleerd worden ook meer Fairtrade in het assortiment op te nemen. Daar kan de lokale Wereldwinkel ook zijn pijlen op richten‚ Het succes van Wereldwinkels hangt niet af van de eigen omzet, maar van de groei van Faiitrade bestedingen in alle winkels.
 8. Vanuit de vereniging krijgt de certificering voor non-food fairtrade artikelen hoogste prioriteit. Want alleen dan kunnen commerciële winkels ook verleid worden non-food fairtrade voor klanten herkenbaar en vertrouwd in het assortiment op te nemen. Net zoals bij fairtrade food de grootste omzetgroei buiten Wereldwinkels plaatsvindt, moeten we dit ook bij non-food realiseren.
 9. Als Wereldwinkels zijn we er primair om producenten in ontwikkelingslanden eerlijke markttoegang te bieden. In onze winkels bieden we bij voorkeur een plek aan producenten  die dit via de reguliere kanalen nog onvoldoende lukt, zonder overigens in te boeten op de  kwaliteitseisen die we stellen. We investeren in deze producenten, zodat ze op termijn de  ' stap naar de commerciële fairtrade markt kunnen maken.
 10. Als Wereldwinkels blijven we elkaar via de vereniging aanspreken op kwaliteit en op de  eerlijke assortimentskeuze. Wereldwinkels zijn geen goede-doelenwinkels of winkels voor  allerlei soorten "duurzame" producten, maar Wereldwinkels zijn winkels die  Fairtradeproducten verkopen en Fairtrade op de agenda willen zetten.

Wij denken dat de Wereldwinkels op deze basis een stevige grond van bestaan hebben, met behoud van het eigen karakter èn het vrijwilligersconcept, als aanjagers van Fairtrade als norm in alle handel.
Samen kunnen we deze toekomstvisie bewerkstelligen. We hopen dan ook dat u, in uw district,  de discussie over dit onderwerp aangaat, zodat uw afgevaardigden op de komende landelijke vergadering de weg naar deze toekomst in zullen slaan. Die discussie kunt u ook direct al met  andere winkels, en ook de winkels uit ons district, aangaan op www.wereldwinkelforum.nl.  De besturen van de onderstaande winkels van district Zuid Holland-West:

’s Gravenzande
Delft
Hoek van Holland
Leiden
Leidschendam / Voorburg
Maassluis
Monster
Nootdorp
Noordwijk
Noordwijkerhout
Oegstgeest
Pijnacker
Scheveningen
Schipluiden
Voorschoten
Wassenaar
Wateringen / Rijswijk
Zoetermeer
Zoeterwoude

 


Pagina 9 van 9
Artikelen bekeken hits : 2049723

Laatste bijdragen


Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn