RedEerlijkeHandel.nl

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Re (24): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Beste mensen,

In de discussie die er momenteel gevoerd wordt mis ik één aspect: "waartoe zijn wij op aard" . Oftewel wat zou de functie van de wereldwinkel moeten zijn.
Ik heb daarover een stuk geschreven wat jullie hierbij aantreffen.
Ik realiseer me dat het geen klein artikel is, maar de ervaring leert dat veel huidige wereldwinkeliers de "geschiedenis" niet kennen terwijl die van belang is voor het huidige handelen.
Ik hoop dat jullie het daarom toch willen plaatsen.

Met vriendelijke groeten/with regards

Klaas Kuipers
Cerro Azul Food
www.cerroazulfood.nl

klik hier voor de bijlage (Het nieuwe wereldwinkelen.doc)


 

Re (23): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Hoe hebben wij als leden van de Lvvw het oprichten van het voorraadhuis toe kunnen staan? Is het gebeuren van het Voorradhuus een voortvloeisel van het debacle Fair Support?... Kunnen wij als leden van de Lvvw het Voorraadhuis ook afschaffen?!

Irma Klein

 

 

Re (22): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Het originele gedachtengoed van de wereldwinkel

Weet u het nog? Wat was de achterliggende idee van de eerste wereldwinkel ter wereld in Breukelen 45 jaar geleden?
Eind zestiger jaren werd het Westen steeds rijker en de kloof met arme landen steeds groter. De onmacht van de grote (internationale) organisaties werd aan de wereld getoond op de in 1968 gehouden UNCTAD conferentie: er waren twee primaire oorzaken voor deze enorme, schijnbaar onoplosbare problemen: subsidies en tussenhandel. Door de internationale subsidies op bijv. bietensuiker konden boeren uit arme landen hun oogsten niet aan het Westen verkopen. En door tussenhandel werden de producten hier onverkoopbaar hoog in prijs. Tv-beelden van deze schrijnende toestanden en het gevoel van onmacht zette ons consumenten aan tot nadenken en actie.
Het idee was: door de meeste schakels tussen producent en consument uit te halen, bleef opeens wel voldoende marge over voor de boeren/producenten. Importeurs kochten rechtstreeks in en leverden direct aan de winkels, gemeenten/de kerk stelden vaak winkelruimtes beschikbaar en vrijwilligers zorgden voor de verkoop aan de consument. Zo lukte het ons om met vereende krachten de boeren/producenten te helpen. En in 2 jaar tijd werden er in Nederland 120 wereldwinkels opgezet. Het was een doorslaand succes wat zijn navolging kreeg in vele ons omringende landen.
En nu 45 jaar later zijn we notabene terug bij het punt van tussenhandel bij de wereldwinkels! Hoe heeft het zover kunnen komen? Is ons geheugen zo kort? Naar mijn idee vertrouwt zowel de vrijwilliger als de consument van nu nog steeds op dat mooie, achterliggende gedachtengoed: Eerlijke Handel houdt in dat je met de aankoop van je product, direct bijdraagt aan de levensomstandigheden van de producent. "Dat er van alles blijft hangen bij tussenhandel of andere organisaties is toch uitgesloten bij een wereldwinkel, of niet?"
Wijnand

 

 

Re (21): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

We zijn er met z'n allen ingetrapt! We zijn goedgelovig geweest en braaf. We hebben ons in de luren laten leggen met gepraat en beloftes dat het weer goed zou komen. We hebben niet geluisterd naar al diegenen die aan de bel hebben getrokken en zijn blind gebleven voor alles wat er voor onze ogen afspeelden. We hebben het niet willen zien, we hebben het niet willen weten. Het is treurig en deprimerend hoe we weer gehoorzaam achter een grote leider aan zijn blijven lopen. Ik schaam me.

 

Re (20): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

uitspraak tegen tussenhandel in Nederland

Een leuke bijdrage aan de discussie tegen tussenhandel:

Vandaag las ik dat ook boer Ron van Dijk zich uitsprak tegen tussenhandel en voor meer marge voor de producent :-)

Beebox boer Ron van Dijk teelt op 2 locaties in Schalkwijk en Andel allerlei verschillende soorten tomaten. Onder het motto “don’t panic, it’s organic!” teelt hij hier onder andere biologische paprika, trostomaten, ronde- en roma tomaten, (cherry) roma tomaten, cherry roma cocktail tomaten, kumato chocolade tomaten en gele- en rode snoeptomaatjes. Zijn vader begon in 1970 al met biologisch telen en vanaf 1988 zit Ron met hem in een maatschap. Hij levert aan beebox omdat hij het een erg mooi initiatief vind waarbij hij de kans krijgt om direct aan de consument (jullie) te leveren. We vroegen Ron wat er volgens hem veranderd moet worden aan de huidige voedselketen: “Kortere schakels naar de consument en meer marge naar de producent, waar al het risico ligt en ook het meeste werk.” Ron eet zijn tomaten het liefst rauw in salades met een beetje olijfolie en zeezout. Geniet deze week van de heerlijke tomaten van Ron, verser dan dit krijg je volgens hem niet tenzij je ze bij hem van de plant komt eten! Wil je meer weten van Ron? Kijk dan op zijn pagina op thegreenbeeof kom langs tijdens zijn open dagen op 21 en 22 juni!

 

Re (19): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Op uw site staat ook een stukje (anoniem) dat de statuten van LVWW een mogelijkheid bieden om het lidmaatschap LVWW op te zeggen met ONMIDDELLIJKE ingang. Is dit wanbeleid een mogelijkheid om te voldoen aan deze mogelijkheid? Zo ja, hoe zet je dit ingang....collectief met de winkels die aan het eind van het jaar uit de LVWW stappen?
Is er een instituut dat LVWW jaarlijks controleert behalve de belastingdienst?

ANONIEM PLAATSEN AUB

Onderwerp: Doorst.: Erkenning Mira International, cadeaubonnen en meer nieuws

----- Doorgestuurd bericht -----

Van: Wereldwinkels Extranet < Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. >
Aan: wereldwinkelxxxx
Verzonden: Thu, 03 Apr 2014 16:40:57 +0200 (CEST)
Onderwerp: Erkenning Mira International, cadeaubonnen en meer nieuws

Wetreldwinkels Algemeen

Erkenning leverancier Mira International ingetrokken

Wierook Mira_jpgDe erkenning van leverancier Mira International is ingetrokken. Sinds 20 maart 2014 mogen leden van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels niet meer inkopen bij Mira International, vanwege tijdelijke schorsing. De schorsing is vandaag omgezet in definitieve intrekking van de erkenning. Dit heeft gevolgen voor Wereldwinkels.
lees verder...

 Update Wereldwinkelcadeaubonnen

nieuwe-bonnen-alle-coupuresLees verder voor mee informatie over de nieuwe cadeaubonnenregeling en de oprichting van de Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen (SLWC).

lees verder...

Verslag Verenigingsraad 25-01 beschikbaar

Info

Het verslag van de Verenigingsraad van 25 januari jl. is beschikbaar. Dit verslag ligt ter goedkeuring voor tijdens de eerstvolgende VR-vergadering. Download het verslag op de pagina VR-besluiten, agenda en stukken (klik hier).

 

Re (18): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

Vraag van een Wereldwinkel:
Hoe keurt de LVWW erkende leveranciers en hoe keurt de nieuwe vereniging Wereldwinkels Nederland leveranciers? 

Antwoord Mira International BV:
Dank je wel voor jullie vraag. Het geeft ons de gelegenheid om wat uitgebreider in te gaan op de problematiek rond de erkenningsprocedure aangaande de Keuring/Controle van Erkende Leveranciers en ons standpunt hierin.

Erkenningsprocedure
Eens in de 2 jaar wordt elke erkende leverancier 1 dag lang bezocht door een 'onafhankelijk' onderzoeksbureau (1 persoon) in opdracht van de LVWW.
In het kort: de leverancier geeft inzage in inkoopsprijzen en de situatie bij de producent. De leverancier toont aan dat de producten voor een eerlijke prijs ingekocht worden en dat de werknemers van de producent een leefbaar loon ontvangen. De leverancier krijgt punten voor elk onderdeel van het onderzoek.
Eens in de 10 jaar wordt ter plekke bij de producent in het Derde Wereld land gecontroleerd. Zo'n onderzoek duurt meerdere dagen.

Onze bezwaren tegen de erkenningsprocedure in het kort:
- een leverancier in spe dient € 5000 te betalen om toe te treden en gekeurd te kunnen worden. Dit bedrag is geheel overbodig en zal dienen om concurrerende nieuwe leveranciers buiten de deur te houden. Wereldwinkels hebben echter juist behoefte aan kleine producenten en leveranciers om unieke producten te kunnen bieden. Door deze maatregel worden nieuwe potentiële leveranciers al vele jaren effectief geweerd en is er een tekort aan variatie in producten in de Wereldwinkels ontstaan.
- de bijdrage die erkende leveranciers elk jaar moeten betalen is recentelijk met 50% verhoogd naar 1,2% van de jaaromzet (met een minimum van € 2250,=), wat het nog moeilijker maakt voor de kleine leveranciers om te overleven.
Let wel: de grote leveranciers betalen een maximaal bedrag van € 6000, waardoor zij niet getroffen worden door de 50% verhoging! De verhoging is noodzakelijk omdat 1/3 van de Wereldwinkels inmiddels geen lid meer is van de LVWW, waardoor hun omzet niet meetelt bij de jaaromzet. Je kunt deze gang van zaken moeilijk eerlijk en eerlijke handel noemen.

Tussenhandel
Ons grootste bezwaar en de reden waarom wij niet mee willen betalen is het feit dat de controleur van de criteria van Eerlijke Handel (de LVWW) tegenwoordig tussenhandel, d.m.v. het Voorraadhuis, toestaat. De controleur die er op moet toezien dat tussenhandel niet plaatsvindt, staat het een partner van de LVWW toe om als tussenhandelaar op te treden! Tussenhandel verhoogt de consumentenprijs met 30 tot 50% waardoor een artikel niet meer verkoopbaar is. De prijs naar de consument dient daarom gelijk te blijven om genoeg te kunnen blijven verkopen. De enige oplossing is dan dat de erkende leverancier en de producent het tekort van 30% (in het geval van het Voorraadhuis) gaan opvullen. De leverancier en de producent moeten inleveren hetgeen niet kan gaan zonder dat het leefbaar loon bij de producent wordt losgelaten (het leefbaar loon waar het 45 jaar geleden allemaal om begonnen is). Al eerder gezegd, maar ter verduidelijking: de leverancier en de producent kunnen niet bezuinigen op materialen, huur/hypotheek, elektra etc. wat vaste lasten zijn. De enige optie om kosten te besparen is loonsvermindering of zelfs ontslag (zoals Madat Nepal meldde). Door loonsvermindering bij de producent komen zijn mensen weer onder het leefbaarloon terecht en zal de erkenning de volgende keer vervallen! Tussenhandel maakt altijd kapot en dat weten we al tientallen jaren.

Wij hebben besloten hier niet aan mee te doen en niet oneerlijk te worden. Het gevolg is: wij mogen op last van de LVWW niet meer aan Wereldwinkels leveren en Wereldwinkels mogen niet meer bij ons kopen.
De LVWW is echter een vereniging en het bestuur behoort de Wereldwinkels en haar vrijwilligers te vertegenwoordigen. Door tussenhandel oogluikend toe te staan kan de LVWW de Wereldwinkels niet meer vertegenwoordigen, want de Wereldwinkels kunnen dit standpunt niet verdedigen en 'verkopen' aan de vrijwilligers en hun klanten. De LVWW heeft hiermee aangetoond dat de belangenverstrengelingen met haar commerciële partners te ver zijn doorgeschoten.
Wereldwinkels moeten nu kiezen om samen met de LVWW tussenhandel toe te staan en een soort Waar winkel worden of tussenhandel te verwerpen door onze wierook te blijven verkopen en daarmee in conflict te komen met de vereniging die hen vertegenwoordigt. Een overstap naar Wereldwinkels Nederland of zelfstandig worden lijkt de enige mogelijkheid voor Wereldwinkels om koosjer te blijven.

Stichting(en)
Net zoals met de cadeaubonnen en het kassasysteem wil de LVWW het erkenningsgebeuren onderbrengen in een stichting. Daarmee lijkt men alleen te willen voorkomen dat het bestuur in de toekomst niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor onregelmatigheden die er voor gepleegd zijn.

Is er nog een toekomst?
Ons inziens zou het verstandig van de Wereldwinkels zijn als zij het vertrouwen op te zeggen door op te stappen en de LVWW op te heffen.
De kwestie van tussenhandel is onverteerbaar voor consumenten en onverkoopbaar.

Wereldwinkels Nederland
De nieuwe Vereniging Wereldwinkels Nederland is als geen ander op de hoogte van de gang van zaken en ziet veel meer in zelf-controle en zelf-regulatie.
Wij geven hieronder onze eigen interpretatie.
De huidige controle is een wassen neus gebleken en wordt door de LVWW gebruikt om erkende leveranciers onder controle te houden onder dreiging van uitsluiting. Erkende leveranciers durven hun mond niet open te doen en worden geïntimideerd. Wij zijn de eerste die haar voortbestaan op het spel zet om dit onrecht aan de kaak te stellen en te keren.

Zelf-controle en zelf-regulatie
Wat houdt zelf-controle en zelf-regulatie in? Elke leverancier kan voldoende informatie over zijn producent(en) en producten op zijn website zetten. Je kunt een bepaald format hanteren zodat de informatie overzichtelijk is. Met foto's en input van de producent kun je het verhaal van het product en de producent vertellen aan Wereldwinkel en consument. In elke digitale nieuwsbrief kan een leverancier een producent en zijn producten onder het voetlicht brengen. Tegelijkertijd kunnen Wereldwinkels succesvolle acties en succesverhalen met die producten met andere Wereldwinkels delen.
Wereldwinkels Nederland kan bijvoorbeeld eens in de 2 jaar een overview doen bij alle importeurs. Zij hebben door hun jarenlange ervaring en kennis van zaken genoeg deskundigheid om op basis van het product en de informatie te kunnen beoordelen of het een Eerlijke Handel product en producent betreft. Daarnaast kunnen alle importeurs elkaar beoordelen, vanwege hun kennis en ervaring in zoveel landen en culturen.
Het hoeft heel weinig te kosten en een toelatingsbedrag om als erkende leverancier te mogen opereren is onnodig.
Het stelt de markt tegelijkertijd open voor iedereen die uit idealisme en/of emotie producten wil verkopen van een producent die ze in hun vakantieland hebben ontmoet.

 

 

Re (17): de LVWW en het erkennen van tussenhandel

onderwerp: de LVWW en het erkennen van tussenhandel

datum: 9 april 2014

van: Mira International BV

aan : LVWW

 

Beste <anoniem gemaakt>,

Nu u, als LVWW, ons definitief geschorst heeft, kunnen wij een antwoord geven op de vraag waarom wij geen dialoog met de LVWW wilden aangaan.

U als geen ander zal van dichtbij de teloorgang van de LVWW hebben meegemaakt. Wij staan er wat verder van af, maar door onze bezoeken aan vrijwel alle Wereldwinkels is ons in de loop der jaren veel ter ore gekomen. In de eerste jaren hebben we regelmatig contact gehad met mensen van de LVWW en hebben advies en raad gegeven bij elk nieuw project dat de LVWW wilde (op)starten. Doordat er nauwelijks naar argumenten (uit de praktijk) geluisterd werd en er geen feed-back kwam, is ons enthousiasme om mee te denken danig ingeklonken.

Er kwam een moment waarop we inzage kregen in bedenkelijke 'handelspraktijken' onwaardig voor een vereniging die toen meer dan 400 Wereldwinkels vertegenwoordigde. Wij zijn toen definitief afgehaakt en hebben zo min als mogelijk contact willen hebben met de LVWW.

Wij zagen de LVWW de laatste jaren ver wegglijden in een moeras waar men niet meer uit kon komen. De maat voor erkende leveranciers was vol toen uw directeur Huub Jansen aankondigde dat voortaan 40% van de producten/omzet voor Wereldwinkels niet meer uit Eerlijke Handel hoefde te komen. Het protest dat volgde was zo groot dat de maatregel direct ingetrokken moest worden. De fusie tussen de LVWW en FairSupport (FS) moest worden afgeblazen, want zonder die 40% producten uit niet-Eerlijke Handel kon het verlieslijdende FS niet overleven. Bij een faillissement van FS zou de LVWW bovendien in dat faillissement worden meegetrokken. FS kreeg echter een doorstart via het RSU en het Voorraadhuis. De introductie van tussenhandel door het Voorraadhuis lijkt echter de prijs die de LVWW voor haar redding moest betalen. Een droevige zaak voor alle Wereldwinkels, die het gedachtengoed van Eerlijke Handel met de eerste Wereldwinkel ter wereld in Breukelen, al 45 jaar trouw zonder tussenhandel uitdragen.

Wij hebben nooit gewild om deze treurige informatie naar buiten te brengen. Ons inziens was dat een zaak voor de Wereldwinkels zelf en eventueel andere importeurs. Bovendien was het ontstaan van een nieuwe vereniging Wereldwinkels Nederland een duidelijk signaal dat er veel mis moest zijn binnen de LVWW en dat er niet te praten viel met de LVWW. "Er bestaat maar één waarheid en dat is de waarheid van de LVWW", hoorden we regelmatig bij Wereldwinkels en organisaties die bezwaren lieten horen en op uitnodiging op gesprek bij de LVWW waren geweest.
Wij hebben in onze recente brieven gewezen op de tussenhandel die in strijd is met de criteria van Eerlijke Handel en gewaarschuwd dat als u doorzet, wij in de rol van klokkenluider worden gedwongen. Wij zijn altijd een idealistisch bedrijf geweest met waarden als eerlijkheid en samenwerking. Wij kunnen daar -om wat voor reden ook- niet van afstappen. Meebetalen aan een controle die tussenhandel toestaat is ons inziens onvergeeflijk en onverkoopbaar. Het is in strijd met alle gangbare principes van eerlijkheid.

Wij willen hierbij ook reageren op uw brief aan de Wereldwinkels, waarin u zegt dat Wereldwinkels niet meer bij ons mogen inkopen. U doet zich daarin voor als gezaghebber, de baas van de leden, de Wereldwinkels, die u moeten gehoorzamen, maar niets is minder waar. U dient als vereniging de wensen en de verlangens van de Wereldwinkels, uw leden, uit te voeren.
U kunt niet op eigen houtje op basis van een ondergeschikt argument ('u heeft uw contributie niet betaald') een principiële kwestie als tussenhandel uit de weg gaan. Wij hebben gegronde redenen aangedragen, zoals het bestaan van tussenhandel in de keten van Eerlijke Handel, waarover de leden, de Wereldwinkels dienen te beslissen of dat toegestaan is. Als de leden, de Wereldwinkels en hun vrijwilligers, in meerderheid beslissen dat tussenhandel niet is toegestaan, dan is de erkenningsprocedure de laatste jaren zo lek als een mandje geweest en is het gerechtvaardigd dat wij niet meebetaald hebben. De leden beslissen daarover, niet u als LVWW. In het geval dat uw leden zich uitspreken voor tussenhandel in de keten van Eerlijke Handel dan hebben wij daar vrede mee, ook al lijkt het ons sterk dat u een handvol Wereldwinkels kunt vinden die het idee en gebruik van tussenhandel zullen steunen.

Gezien het feit dat u niet kunt optreden als vertegenwoordiger van de Wereldwinkels in deze kwestie van tussenhandel, behoeven Wereldwinkels zich niets aan te trekken van uw bevel dat zij niet meer bij Mira International mogen inkopen. Wij zijn sinds 1977 Eerlijke Handel producent en sinds 1986 Eerlijke Handel importeur en wij blijven dat met of zonder u als LVWW. Voor de Wereldwinkels is er niets veranderd in de relatie met ons.

Met vriendelijke groet,

Robert van Harten, directeur
Mira International BV
Achterwerf 311-312
1357 DG Almere Haven
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


 

Re: wat zijn de gevaren voor Wereldwinkels die XP hebben draaien?

Vanaf vandaag 8 april is het gebruik van XP onveilig, omdat Microsoft dit besturingssysteem niet meer ondersteunt en beveiligt.

Wat kan dit betekenen voor een Wereldwinkel die nog XP op de computer heeft staan en die niet kan upgraden omdat de computer te oud is, kregen wij van RedEerlijkeHandel als vraag.

Internet bankieren
Een Wereldwinkel met een computer die op XP draait en waarop ook internetbankieren plaatsvindt, loopt gevaar dat al het geld van de rekening gehaald wordt. Dit gevaar is niet klein en mag niet onderschat worden! Advies is direct te stoppen met internetbankieren en het programma eraf te halen en het internetbankieren op een beveiligde computer te doen.

Stelen van uw emailadressen bestand
Zonder internetbankieren blijft het gevaar dat een hacker uw email adressen bestand steelt en zich uitgeeft voor u als Wereldwinkel en in uw naam geld gaat vragen aan bijvoorbeeld uw email contacten. Een oproep met een zielig verhaal kan wonderen doen.
Heel bekend is een bericht van een vriend (wiens emailadressen bestand is gehacked) die op vakantie in het buitenland beroofd is van zijn mobieltje, paspoort en portemonnee en u vraagt om hem te helpen door geld over te maken. U kent hem, u begrijpt dat zonder telefoon, paspoort en geld, hij u alleen via gratis email kan bereiken en u kunt het niet maken om niets te doen, toch?

Spam en platleggen websites
Minder ingrijpende gevaren zijn dat uw computer gebruikt wordt voor het verzenden van spam of voor het platleggen van websites. Daar hoeft u niets van te merken, maar het is niet iets dat u wilt toestaan.

Ons advies

 1. Internetbankieren direct overzetten naar een veilige computer.
 2. Wanneer u Blue Retail gebruikt, volg niet het advies van de LVWW op om te wachten op het nieuwe kassasysteem ergens volgend jaar. U bent verantwoordelijk voor alle gegevens op uw computer en met XP zijn ze niet meer veilig.
 3. Vraag een demonstratie aan bij Wereldkassa, die u tegelijk kunt adviseren over een nieuwe computer waarop Wereldkassa probleemloos kan draaien. Eind 2015 gaat de stekker uit Blue Retail dus waarom niet gelijk overstappen naar een nieuw werkend kassasysteem dat bovendien een stuk goedkoper is. Twee vliegen in een klap, heet dat :-).

Het RedEerlijkeHandel Team


 

Re (16): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Reactie van 5 april 2014 op Re (5): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel [24 maart 2014]:
Jammer dat Mira middels tendentieuze en vaak onjuiste informatie meent tweespalt te moeten zaaien in Wereldwinkellan d. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom men dit doet.
Willem de Jongh

Reactie Mira International:
- indien u wel de juiste informatie heeft dient u daarmee de genoemde onjuiste informatie te weerleggen anders is uw opmerking (zonder onderbouwing) tendentieus;
- gezien het vertrek van 1/3 van de leden is tweespalt een basisgegeven binnen uw vereniging;
- indien het u met bericht (5) nog niet duidelijk is dat 'men' dit doet om tussenhandel te voorkomen en daarmee de Eerlijke Handel in Nederland te garanderen, dan is zorgvuldig lezen van de 9 berichten na bericht (5) aan te raden.

 

 

Re (12): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Klopt Berthy. Onze bestelling van de €10.00 cadeaubonnen (bestelling december 2013) ligt nog steeds bij de drukkerij :zzz
Elly

 

 

Re (15): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Onderstaande brief kreeg RedEerlijkeHandel doorgestuurd. De inhoud (middenstuk) betreft de tussenhandel die door RSU met medewerking van de LVWW is gecreëerd en toegelaten. Het schetst de onmogelijke situatie waarin erkende leveranciers door deze tussenhandel terecht zijn gekomen. De brief is ongedateerd maar zal ergens in 2013 opgesteld zijn. RedEerlijkeHandel plaatst deze brief zonder toestemming van Madat Nepal gevraagd te hebben!
RedEerlijkeHandel wil met deze brief aantonen hoe lang het bestaan van tussenhandel intern bekend is en hoe lang het reeds getolereerd wordt. De vraag rijst hoe het kan dat dit onrecht door veel Wereldwinkels niet gezien en herkend is. Is het niet tijd om de klaarblijkelijk zwaar getroffen kleinere importeurs als Madat Nepal te helpen en te steunen door ruimhartig rechtstreeks bij hen in te kopen?

Het RedEerlijkeHandel Team

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN VERGROTING

 

 

Re (14): Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Wat Mira schrijft over het voorraadhuis klopt maar helaas is het nog veel perverser.
Het voorraadhuis kan alleen functioneren bij goederenstromen van grotere volumina: een veelvoud van unieke producten is volgens de formule van het voorraadhuis niet te verwerken. Dat maakt dat alleen importeurs goederen kunnen leveren van producenten die grotere aantallen kunnen vervaardigen en laat dat nou net de groep producenten zijn die de steun van de eerlijke handel nog het minst nodig hebben. Bovendien leidt het tot een enorme verschraling van het productaanbod in onze prachtige cadeauwinkels: eenheidsworst volgens de Blokker of Xenos formule. Niet voor niets dat de winkelbegeleide rs deze ‘ketenformule’ promoten: meer van dezelfde producten in het schap om het voorraadhuis omzet te laten draaien, immers meer omzet is meer winst voor het voorraadhuis. Ook voor winkels zélf lijkt het aantrekkelijk om meer te kopen via het voorraadhuis omdat het meer korting oplevert. Verblind door de korting zien ze niet het effect wat er feitelijk optreedt: importeurs onder zware druk om hoge kortingen te verlenen (waar winkels van profiteren), verschraling van het productaanbod en selectie van alleen die producten die grotere aantallen kunnen produceren. Ik weet niet hoe ik het anders moet formuleren, maar dit is dé techniek om de eerlijke handel in Nederland de kop om te draaien.
Gerrit.

 

Re (11): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Cadeaubonnen via het bestelformulier besteld en geleverd gekregen, alles zoals gewoonlijk binnen een week , behalve de bonnen van € 10,00
Deze moeten gedrukt worden is ons meegedeeld.
Succes.
Berthy

 

Re (10): Hoe zit het met de cadeaubonnen?

Lukt ons wel om cadeaubonnen te bestellen.
Het leveren gebeurt echter NIET. Al vanaf eind december bezig met bellen en excuses aanhoren.
Elly

 

 

Re: Laatste Nieuws Kassasystemen voor Wereldwinkels

Laatste Nieuws Kassasystemen voor Wereldwinkels

1. In een brief aan de Wereldwinkels die het kassasysteem van de LVWW Blue Retail gebruiken heeft de LVWW aangekondigd dat de stekker uit het Blue Retail kassasysteem wordt getrokken. En wel eind 2015.
De genoemde redenen zijn de problemen met het Centraal Artikelen Bestand (CAB) en de hoge kosten voor Wereldwinkels bij het gebruik van dit systeem.
2. Er wordt gezocht en gevraagd naar vrijwilligers met computerexpertise die kunnen helpen om een nieuw kassasysteem uit te kiezen. De LVWW belooft nu al dat het goedkoper zal worden.
3. Een week voordat Microsoft stopt met het steunen van het computerbesturingssysteem Microsoft XP (per 1 april), licht de LVWW de Wereldwinkels die op dit systeem draaien (en dat zijn er veel) in dat ze hun besturingssysteem van de computer moeten upgraden en de goede versie van Blue Retail moeten installeren. Veel computers met XP kunnen echter niet geüpgraded worden en dan is een nieuwe computer vereist. Een forse investering voor een Wereldwinkel, zegt de LVWW.
Hun advies is niet te investeren maar te wachten tot het nieuwe kassasysteem gekozen en ontwikkeld is. Er wordt bij gezegd dat dit advies wel voor eigen risico is want u wordt door XP te blijven gebruiken kwetsbaar en u kunt ondertussen tegen veel ongenode problemen oplopen.
Een vrije interpretatie van de Wet van Murphy lijkt van toepassing: als het eenmaal tegen zit, zit alles tegen.

U begrijpt dat het RedEerlijkeHandel Team adviseert niet te wachten tot 2015 (met alle risico's van dien) en direct over te gaan op het kassasysteem Wereldkassa voor Wereldwinkels. Bewezen bij Wereldwinkels, goedkoper, zekerder en zonder risico's en problemen.

Het RedEerlijkeHandel Team, dat u kan garanderen geen belang te hebben in Wereldkassa, slechts belang te hebben bij gezond verstand :-)

 

 


Pagina 6 van 9
Artikelen bekeken hits : 2049603

Laatste bijdragen


Abonneren op Red Eerlijke Handel.nl

Abonneer uzelf op Red Eerlijke Handel.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van al het nieuws omtrent Red Eerlijke Handel.nl.
 

124 WINKELS OPGEZEGD 9 WINKELS PRO FORMA OPGEZEGD DIT IS 38% VAN DE WERELDWINKELS

LAATSTE 20 WERELDWINKELS DIE LIDMAATSCHAP HEBBEN OPGEZEGD:

 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Deventer  
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkels die hebben opgezegd:

Wereldwinkels die hebben opgezegd:

De volgende Wereldwinkels hebben hun lidmaatschap opgezegd. Informeer ons over meer winkels die dat gedaan hebben.

 • Wereldwinkel Alphen a/d Rijn
 • Wereldwinkel Amsterdam Ganesha
 • Wereldwinkel Amsterdam St. Lucasparochie
 • Wereldwinkel Appingedam
 • Wereldwinkel Arkel
 • Wereldwinkel Baarn
 • Wereldwinkel Barendrecht
 • Wereldwinkel Bergambacht
 • Wereldwinkel Bedum
 • Wereldwinkel Beilen
 • Wereldwinkel Bergen (NH)
 • Wereldwinkel Best
 • Wereldwinkel Beverwijk
 • Wereldwinkel Borculo
 • Wereldwinkel Borger
 • Wereldwinkel Brielle
 • Wereldwinkel Burgum
 • Wereldwinkel Capelle a/d Ijssel
 • Wereldwinkel Coevorden
 • Wereldwinkel De Glind
 • Wereldwinkel Delft
 • Wereldwinkel Deventer - Abal
 • Wereldwinkel Doetinchem
 • Wereldwinkel Dokkum
 • Wereldwinkel Dronten
 • Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
 • Wereldwinkel Egmond aan Zee
 • Wereldwinkel Eibergen
 • Wereldwinkel Eindhoven
 • Wereldwinkel Enschede
 • Wereldwinkel Ermelo
 • Wereldwinkel FAIR_NU (Langedijk)
 • Wereldwinkel Genemuiden
 • Wereldwinkel Giekerk
 • Wereldwinkel Goes
 • Wereldwinkel Goirle
 • Wereldwinkel Groningen
 • Wereldwinkel Haastrecht
 • Wereldwinkel Harderwijk
 • Wereldwinkel Hardinxveld-Giessendam
 • Wereldwinkel Hasselt
 • Wereldwinkel Heerhugowaard
 • Wereldwinkel Hellevoetsluis
 • Wereldwinkel Hengelo
 • Wereldwinkel Heusden
 • Wereldwinkel Hillegom
 • Wereldwinkel Hilvarenbeek
 • Wereldwinkel Hoek van Holland
 • Wereldwinkel Hoofddorp (den Ark)
 • Wereldwinkel Hoogeveen
 • Wereldwinkel Hoogezand-Sappermeer
 • Wereldwinkel Hoorn
 • Wereldwinkel Hulst
 • Wereldwinkel Joure
 • Wereldwinkel Kampen
 • Wereldwinkel Kapelle
 • Wereldwinkel Katwijk
 • Wereldwinkel Kerkrade
 • Wereldwinkel Klazienaveen
 • Wereldwinkel Kollum
 • Wereldwinkel Landgraaf
 • Wereldwinkel Landsmeer
 • Wereldwinkel Leidschendam
 • Wereldwinkel Leek
 • Wereldwinkel Leeuwarden
 • Wereldwinkel Leiden
 • Wereldwinkel Loppersum
 • Wereldwinkel Maassluis
 • Wereldwinkel Meerssen
 • Wereldwinkel Mijdrecht - de Ronde Venen
 • Wereldwinkel Nieuwkoop
 • Wereldwinkel Noordwolde
 • Wereldwinkel Norg
 • Wereldwinkel Nunspeet
 • Wereldwinkel Oegstgeest
 • Wereldwinkel Ommen
 • Wereldwinkel Oosterwolde
 • Wereldwinkel Oost-Souburg
 • Werelwinkel Oss
 • Wereldwinkel Oudekerk a/d Amstel
 • Wereldwinkel Overschie
 • Wereldwinkel Pijnacker
 • Wereldwinkel Raalte
 • Wereldwinkel Rijswijk
 • Wereldwinkel Roden
 • Wereldwinkel Sassenheim
 • Wereldwinkel Scheveningen
 • Wereldwinkel Schijndel
 • Wereldwinkel 's Gravenzande
 • Wereldwinkel Sint Annaparochie
 • Wereldwinkel Sliedrecht
 • Wereldwinkel Sneek
 • Wereldwinkel Spijkenisse
 • Wereldwinkel Stadskanaal
 • Wereldwinkel Steenwijk
 • Wereldwinkel Surhuisterveen
 • Wereldwinkel Ten Boer - Go 4 Fair
 • Wereldwinkel Ter Apel
 • Wereldwinkel Texel
 • Wereldwinkel Tholen
 • Wereldwinkel Uden
 • Wereldwinkel Uithuizen
 • Wereldwinkel Veendam
 • Wereldwinkel Veldhoven
 • Wereldwinkel Vlaardingen
 • Wereldwinkel Vollenhove
 • Wereldwinkel Voorburg
 • Wereldwinkel Voorschoten
 • Wereldwinkel Vorden
 • Wereldwinkel Vries
 • Wereldwinkel Waalwijk
 • Wereldwinkel Wageningen - De uitbuyt
 • Wereldwinkel Wassenaar
 • Wereldwinkel Wateringen
 • Wereldwinkel Winterswijk
 • Wereldwinkel Wergea-Warten
 • Wereldwinkel Werkendam
 • Wereldwinkel Wittem
 • Wereldwinkel Woudenberg
 • Wereldwinkel Zelhem
 • Wereldwinkel Zoetermeer
 • Wereldwinkel Zoeterwoude
 • Wereldwinkel Zwartsluis
 • Wereldwinkel Zwolle

Wereldwinkels die pro forma hebben opgezegd:

 • Alkmaar
 • Amersfoort 
 • Assen
 • Boxmeer
 • Heemstede
 • Helmond
 • Maasland
 • Zuidhorn